در ستایش شاهرخ مسکوب
ناصر رحیم خانی و داریوش کارگر
از آرشیو
 
میزگرد:وضعیت سیاسی ایران و حکومت اسلامی
و ارزیابی از انتخابات ریاست جمهوری
با حضور حسن بهگر، نقی حمیدیان ، حیدر جهانگیری
 
از آرشیو
سینمای تبعید
گفت و گو با سیروس وقوعی
 
از آرشیو
کنفدراسیون دانشجویان و محصلین ایرانی در اروپا
گفتگو با منوچهر ثابتیان
 
برنامه ویژه به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان
منیره هاشمی هنرمند تئاتر و سینمای افغانستان، منظرحسینی روانشناس خانواده، سیمین اصفهانی فعال سیاسی وحقوق زنان، ماریا رشیدی انجمن حق...
 
نیم نگاهی به سوئد... جمال خرم
ساختار اتحادیه اروپا
گفتگو با مرتضی اصلاح چی
 
گپ و گفت بامدادی
از هر در سخنی
 
برنامه ویژه: مرگ شاهرخ زمانی در زندان