جنبش حقوق پناهندگی
گفتگو با محمد لاسکی از کانون پناهندگان ایرانی
 
گزارش ها .....
ضرورت مبارزه برای لغو حکم اعدام، گزارش احمد شهید درباره پایمال کردن حقوق بشر
سومین دوره جایزه مستقل شعر نیما; دو نظر درباره انقلاب در...
 
نقد و نظر با بهروز فراهانی
نوبل صلح برای اتحادیه اروپا !؟
خلف وعده حزب سوسیالیست فرانسه
 
بزرگترین حیله راسیست ها
در گذر اندیشه ...... جواد تسلیمی
پوپولیست ها یا راسیست ها با کت و شلوار و کراوات؟(9)
 
کارزار جهانی برای آزادی فعالین کارگری!
فراخوان شورای نمایندگان نیروهای چپ و کمونیست
هفته همبستگی ۲۰ تا۲۷ اکتبر
گفتگو با هلمت احمدیان
 
جایزه نوبل ادبیات به نویسنده چینی مو ین تعلق گرفت
گوان حرف نزن، لال باش ! اینجا سرزمین رشد سریع به قیمت مرگ آزادی و استثمار شدید است
گفتار از فرزین ایران فر
 
کار و مبارزه معلمان
نگاهی به تاریخچه مبارزات معلمان و وضعیت کنونی معلمان
گفتگوهای کارگری ..... بهروز خباز
گفتگو با ستار رحمانی
 
فاجعه خاموش. نویسنده پروین بختیارنژاد
گزارشی از قتل های ناموسی در ایران
معرفی کتاب در گفتگو با مسعود فیروزآبادی ناشر