کنفرانس بنیاد اولاف پالمه دراستکهلم درباره ایران
غیر شفاف، گزینشی، پشت درهای بسته به دور از چشم و گوش رسانه ها
سعید افشار
 
دو گزارش
1. فیلم اعترافات کارگزاران ربوده شده رژیم اسلامی در سوریه
2. رنج نامه زندانی سیاسی عثمان مصطفی پور به احمد شهید گزارش گر حقوق بشر سازمان...
 
سیر تفکر فلسفی ..... فریدون شایان (10)
سیر تفکر فلسفی در ایران ... پایان قرن ششم .... اهل کلام، سوفسطائیان ایران
 
موضوع جبهه، کنگره ملی و همکاری جریان ها ، نیروها و فعالان سیاسی
گفتگو با مسعود افتخاری
 
گفتگوهای کارگری
تعیین حداقل دستمزدها در ایران و چگونگی روند و موانع سازمان یابی کارگران
گفتگوی بهروز خباز با مرتضی افشاری
 
نمایش رادیوئی : هنرپیشه زن
نمایش های رادیوئی بر اساس روایت های واقعی از ایران امروز. صداها: شبنم طلوعی، امیر برغشی، ناصر یوسفی، آوا روشن، بهادر فولادی، یعقوب...
 
تاثیر و پیامد تحریم های اقتصادی ایران بر زندگی مردم
نوسانات نرخ ارز و اعلام تک نرخی ارز از سوی بانک مرکزی
گفتگو با فریبرز رئیس دانا کارشناس اقتصاد در تهران
 
بحران سوسیال دمکراسی از منظر چپ
گفتگو با سروژ قازاریان