پناهجویان ایرانی در معرض اخراج از سوئد
گفتگوی عزت دولت آبادی با دو پناهجو، محمدرضا حامدیان و یاسین الیاسی
 
سیر تفکر فلسفی ..... فریدون شایان (11)
سیر تفکر فلسفی در ایران ....
 
نمایش رادیوئی : دوستت دارم، خداحافظ
صدا: مز جبرانی، تنطیم نمایشی و کارگردانی سوسن تسلیمی، مدیر تولید: ناصر یوسفی
 
دنیای سینما با جواد تسلیمی
فیلم تنها و روان ها ....به تصویر کشیدن آفرینش هنری و نقش بازیگر
 
مبارزه و خواسته های مردم و کشتارهای رژیم اسد در سوریه
چشم انداز در سوریه؟
گزارش و تحلیل بهروز عارفی
 
خط آزاد تلفنی ...
خط آزاد تلفنی ... تماس های شنوندگان ... نظرات شنوندگان درباره کنفرانس استکهلم ....
 
کنفرانس بنیاد اولاف پالمه دراستکهلم درباره ایران
گفتگو با ینس اوربک دبیر بنیاد اولاف پالمه ( سوئدی)
 
کنفرانس بنیاد اولاف پالمه دراستکهلم درباره ایران
غیر شفاف، گزینشی، پشت درهای بسته به دور از چشم و گوش رسانه ها
گفتگو با ینس اوربک، پروین اردلان، مهرداد درویش پور، ایرج مصداقی،...