مردانگی
گفتگوی جواد تسلیمی با فتانه فراهانی مردم شناس درباره مطالعات مردانگی
 
دنیای سینما برنامه ائی از جواد تسلیمی
زنانگی ، مردانگی . نقد و بررسی فیلم سرزمین شمالی
 
دنیای سینما برنامه ائی از جواد تسلیمی
سینما ، سیاست و مارکس
 
دنیای سینما برنامه ائی از جواد تسلیمی
هشتاد و سومین جایزه های اسکار
 
مرور هفتگی خبرهای مقاومت و مبارزه مردمی در ایران. سولماز اسکندری
پیامد نامه افشاگر اسماعیل بخشی کارگر مبارز از شکنجه خود در دوران بازداشت و ....
 
احمد شاملو شاعر آزادی و عدالت
یاد شاعر ما! نقش احمد شاملو در ادبیات ایران
از آرشیو. برنامه ویژه ای پس از خاموشی الف.بامداد (گفتگو با اسماعیل خوئی و رضا براهنی و....)
 
برنامه ویژه روز جهانی زن
گپ و گفت، گفتگو، شعر و ترانه، طنز، داستان ....
آزاده شکوهی، جواد تسلیمی، راضیه ابراهیم زاده، نرگس سجادی، ناصر رحیم خانی، شعله ایرانی،...
 
سوریه در آتش و خون
تحولات در سوریه ، بحث و گفتگو با حضور
یوسف عزیزی بنی طرف، بهروز عارفی، احمد اسکندری