از میان تماس های شنوندگان، استی پیروتی
قتل مریم صادقی(یلدا) از پیشمرگان کو مه له در کردستان عراق
 
پیامدهای تحریم های اقتصادی ایران،گفتگو با احمد سیف و احمد علوی
پیامدهای تحریم های اقتصادی ایران،گفتگو با احمد سیف و احمد علوی
 
گردهم آئی در میدان تحریر و کشاکش انقلاب در مصر
گقتگو با شعله ایرانی فعال جنبش زنان و روزنامه نگار
 
نقد و نظر با بهروز فراهانی
حمله گروهی از حزب الهی های رژیم اسلامی به سفارت بريتانيا و بحران در مناسبات حکومت اسلامی و دولت بریتانیا
 
کنفرانس کشورهای صنعتی گروه ۲۰
جایگاه گروه ۲۰ در مدیریت نظام جهانی سرمایه داری. جابجائی ها و رقابت ها گفتگو با مهدی راد
 
اعتصاب کارگران پتروشیمی ماهشهر
شرکت های پیمان کاری، راه دزدی آشکارتر از سفره کارگران!
گفتگو با پروین محمدی فعال کارگری
 
طرح تازه حکومت اسلامی برای اخراج هزاران افغان از ایران
بی حقی و تبعیض علیه افغان ها در ایران
گفتگو با رحیم غفوری سردبیر مجله فردا در انجمن قلم افغانستان
 
گفتگو با سعید افشار
چند نکته درباره برنامه های رادیو همبستگی