دنیای سینما ..... جواد تسلیمی
نگاهی به چهار فیلم
خواهر ، چشمه ، النا ، پسری با دوچرخه
 
گفت و گوهای کارگری ..... بهروز خباز
ملاحظاتی پیرامون ابهامات موجود در اطلاعیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه
درباره برکناری منصور اسالو از ریاست...
 
سوداگری با تاریخ
گفتگوئی با محمد امینی درباره کتاب او و سخنرانی اش در سوئد
تنگناها و چالش های مدرنیته و دمکراسی در ایران
 
روند اوضاع سیاسی در ایران
بحث و گفتگو با حضور پریسا نصرآبادی ، فرزانه روستائی ، پروین اردلان

بحران ژرف اقتصادی و تنگ تر شدن تحریم ها، بدتر شدن هردم فزاینده زندگی مردم، تنش ها و شکاف های درون رژیم ، فشار بین‌المللی بر برنامه هسته ای...
 
تشدید اقدامات سخت گیرانه علیه پناهجویان در سوئد
و سرعت بخشیدن به اخراج پناهجویانی که پاسخ منفی دریافت کرده اند
گفتگوی عزت دولت آبادی با عبدالله براهوئی پناهجو و عبدالله اسدی دبیر...
 
سمت وسوی تحولات اقتصاد جهان در سال جاری 2013
گفتگو با غنی مجیدی کارشناس اقتصادی
 
پیدا و ناپیدای توهین و تحقیر و حد تحمل
در این پیدا در آن ناپیدا ..... فرزین ایران فر
 
دنیای سینما ..... جواد تسلیمی
درباره مای وچ سل من Maj Wechselmann
سازنده فیلم های مستند ضد جنگ و نیروگاهای هسته ای