نقد و نظر با بهروز فراهانی
ده سال جنگ افغانستان، شکست ناتو
 
نقد و نظر با بهروز فراهانی
فروپاشی رژیم قذافی در لیبی و سیاست دولت های امپریالیستی
 
شاعرانه
(5)شاعرانه برنامه ای از فیروزه میراعلمی
 
کنش گران پناهجوئی
کنش گران پناهجوئی گفتگو با قاسم افشار
 
گفتگو با بهزاد جوادیان مسئول کمیته اطلاع رسانی
چهارمین گردهمائی در باره کشتار زندانیان سیاسی در شهر گوتنبرگ سوئد
 
زندانیان سیاسی دهه شصت
گفتگو با سودابه اردوان هنرمند نفاش و از زندانیان سیاسی دهه شصت
 
میهمان هفته
علی حصوری پژوهشگر تاریخ و زبان از ایران شناسی معاصر سخن می گوید
 
کنگره انجمن قلم آذربایجان جنوبی
گفتگوی فرزین ایرانفر با علیرضا اصغرزاده