گزینه ها و سناریوهای محتمل مناسبات دولت امریکا و رژیم ایران در دوره پسافرجام
رویکرد اپوزیسیون به درگیری ها و اختلاف های دولت امریکا و رژیم ایران چگونه باید باشد؟
گفتگو با مهران مصطفوی و بهروز فراهانی
 
گرانی دلار تا کی و تا کجا؟ سقوط ریال و تلاطمات اقتصاد ایران. دلایل و پیامدها
"اقتصاد ایران یک اقتصاد رانتی است"
گفتگو با احمد علوی پروفسور اقتصاد در دانشگاه استکهلم
 
اعتصاب کامیون داران، توضیح نرگس محمدی دریاره بیماری های مشکوک در زندان
مرور هفتگی خبرهای مبارزه و مقاومت مردمی در ایران. سولماز اسکندری
 
یادی از رضا دانشور و نگاهی به داستان بلند نماز میت
گفتگوی فرزین ایران فر با شهروز رشید نویسنده و منتقد ادبی
یک اثر یک نویسنده یک منتقد
 
چالش های گفتمان چپ و سوسیالیستی در وضعیت امروز ایران
با چه امکان ها و فرصت هائی؟ از چه مسیر و نقشه راهی؟ تمرکز و تاکید روی چه نکته ها و موضوع هائی؟
گفتگو با اسماعیل سپهر کنش گر سیاسی
 
توضیح سعید افشار درباره برنامه چالش های گفتمان چپ و سوسیالیستی
در وضعیت امروز ایران در گفتگو با کنش گران و کوشندگان سیاسی
 
ضرورت مبارزه علیه مجازات اعدام
مبنای حقوقی و شرعی اعدام در حکومت اسلامی
گفتگوی فرزین ایران فر با نیره انصاری حقوق دان
 
متهم حمله تروریستی در اهواز؟
بیماری ها و قتل های خاموش در زندان های حکومت اسلامی
گپ بامدادی. فرزین ایران فر و سعید افشار