وقایع اهواز، و اوضاع سیاسی در ایران
گفت و گو با علی دماوندی
 
گفت و گو با هنرمند جوان ایرانی
آرین معینی
 
گپ و گفت بامدادی
تظاهرات اعراب در اهواز، نگاهی انتقادی به تشکیل حزب چپ ایران و اوضاع سیاسی در ایران

با حضور، فرزین ایرانفر، سعید افشار و علی دماوندی
 
زیست بوم ایران در خطر! ویرانی و آسیب های زیست محیطی در ایران
هوای آلوده خاک آلوده آب آلوده، خشک سالی و ... کنش گران محیط زیست در زندان
گزارش و گفت و گو: سعید افشار، بیژن دره شوری، علی زیدونی
 
اعتراض مردم عرب اهواز به سیمای رژیم اسلامی
گفتگو با ناصر رحیم خانی
 
یک هفته با خبر از مبارزات مردمی در ایران
سولماز اسکندری
 
رسانه های اجتماعی و دمکراسی در عصر رسانه. از فیسبوک تا کمبریج آنالیتیکا
در خدمت دمکراسی با تحدید و تهدید دمکراسی؟کانال ارتباطی یا ابزار کنترل و جهت دهی؟
گفتگو با محمدرفیع محمودیان جامعه شناس و پژوهش گر...
 
کنفرانس در استکهلم در حمایت از دختران خیابان انقلاب
و مبارزات زنان علیه حجاب و جمهوری اسلامی
گفتگوی فرزین ایران فر با شیرین شمس