گزارش: خانواده های داغدار قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی زیر فشار حکومت اسلامی
افشاگری جواد سلیمانی همسر الناز نبیی، جمهوری اسلامی چرا به هواپیمای مسافربری شلیک کردید
کولبران زن، قتل مهدی سفری(هستی) ترانس سکشوال،...
 
نگاهی به روند استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در سنا
محمد علی امینی
 
سیل ویرانگر در بلوچستان و سیستان و هرمزگان
گزارش و گفتگو با ناصر بولیده ای
 
تحلیل تحولات دو هفته گذشته در ایران. گفتگوی ربیع نیکو با مازیار رازی
از شلیک موشک به هواپیمای مسافربری تا جنبش های اجتماعی
 
مبارزه برای سرنگونی حکومت اسلامی در ایران و پیوند جنبش های مردمی. چگونه؟
بحث و گفتگو با حضور عباس سماکار و جواد آزادی
 
ارزیابی از وضعیت کنونی، اشکال سازماندهی در شرایط قیام
با نگاهی به روند کنونی جنبش جاری در ایران
گفت و گوی بهروز خباز با سیاوش دانشور و بهرنگ زندی
 
تحولات در جامعه سیاسی روسیه. به کدامین سو؟
گفتگو با محمدعلی امینی
 
استیصال رهبر الدنگ،تحریم جشنواره فجر،شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری
گپ و گفت بامدادی. فرزین ایران فر، ربیع نیکو، سعید افشار