اختلالات رفتاری در دوران کرونائی. گفتگو با وحید روان دوست روان شناس
چگونه هم محدودیت ها را رعایت کنیم و هم از اختلالات رفتاری مانند وسواس دور شویم؟
 
سروده ای از سعید یوسف برای سعید سلطان پور که امسال هشتاد ساله می شد
نماندی که من پیری ات را ببینم نماندی ببینی مرا وقت پیری
جوان اوفتادی، نمی خواستی خود شوی پیر و روزی به بستر بمیری
 
مجله خبری هفته. 20200620
از اعتصاب و اعتراض کارگران هفت تپه تا دستگیری و محاکمه فعالان سیاسی و مدنی و....
 
تماس های تلفنی شنوندگان 20200606
گفتنی ها کم نیست!
 
نمایه برنامه 20200620
معرفی گفتار ها گزارش ها گفتگوها
 
بحران مسکن در ایران. گسترش حاشیه نشینی و بی خانمانی
گزارش
 
مرجان افتخاری فعال سیاسی
میزبان تابستانی شنبه 27 ژوئن 2020
 
نگاهى به قتل رومينا اشرفى از طريق منشور جنسيتى گفتمان پدر سالار
چگونه گفتمان پدرسالار پدران را تبديل به قاتلان دختران خود مي كند
در گذر اندیشه .... جواد تسلیمی