سره گویی و سره نویسی و بهره گیری از واژه های ناب پارسی
گفت و گو با علی حصوری، پژوهشگر تاریخ و زبان و شهروز رشید، نویسنده، شاعر و پژوهشگر ادبیات
 
فیلم؛ نوشتن بر شهر
ساخته کیوان کریمی، هنرمند زندانی سیاسی
 
گرافیتی، چریک هایی با اسپری رنگ
برنامه پنجم رادیو ریزوم
 
در گرامی داشت یاد پرویز مشکاتیان
کنسرت در استکهلم؛ حسن مقدم، محمد خالدیان، احسان کاظمی، هیوا خطیب

گفت و گو با محمد خالدیان
 
از سیزده بدر تا دوازده بدر روز جمهوری اسلامی، اشاره ای به هفته خبری
گپ و گفت بامدادی
 
علی شاهنده (۱۳۰۰-۱۳۹۵) درگذشت
پرتره (از آرشیو) زندگی و مبارزات علی شاهنده، وکیل آزادیخواه
 
صف بندی های جهانی و منطقه ای در خاورمیانه
جنگ سوریه و جنگ علیه داعش

گفت و گوی ربیع نیکو با پیران آزاد
 
نوروز و زندانیان سیاسی در بند
گزارش