تظاهرات علیه جمهوری اسلامی در هانوفر
باقر ابراهیم زاده
 
جام جهانی فوتبال 2018 روسیه. بازی فینال مصاف فرانسه- کورواسی
گفتگو با کاوس اختری خبرنگار و کارشناس فوتبال
 
نقاش داستان نویس سینماگر ساکن ایران مهمان در سوئد
گفتگو با حسین حسن زاده
 
از شنبه تا شنبه با خبرهای مبارزات مردمی در ایران
سولماز اسکندری
 
مهرداد درویش پور، جامعه شناس
میزبان تابستانی
 
مبارزات مردم خوزستان در اعتراض به بی آبی و آلودگی آب
ویرانی زیست بوم خوزستان توسط حکومت مرکزگرا
گفتگو با مهدی هاشمی
 
مبارزات مردمی در اعتراض به ویرانی زیست بوم خوزستان و آلودگی آب
بی عرضگی درماندگی و چپاول رژیم ضد مردمی اسلامی حاکم بر ایران علی دماوندی
 
اخراج دو دیپلمات حکومت اسلامی از هلند
گفتگو با احمد پوری