نگاهی به هفته خبری،نامه های چند تن از زنان زندانی سیاسی
اعتصاب رفتگران در سوئد، جراحی های پلاستیک و عمل بینی در ایران و...
گپ و گفت بامدادی، درنگی بر چند رویداد و موضوع
 
گفت و گو با علی حصوری پژوهشگر زبان و تاریخ
زیان فارسی از آرشیو 2008
 
نمایش رادیوئی : شاهد زن بود. از آرشیو 2012
صداها: پرویز صیاد، ، یعقوب کشاورز، شبنم طلوعی، پاریس پاژ، آوا روشن
تنطیم نمایشی و کارگردانی سوسن تسلیمی تهیه شده در رادیوی ملی سوئد و...
 
سبک کار در جنبش کارگری ایران
گفت و گوی بهروز خباز با مجید تمجیدی و اسد گلچینی(آرشیو)
 
یک روز پیش از آخر زمان
گفت و گوی ربیع نیکو با سرور کسمائی، نویسنده
 
تظاهرات اعتراضی ضدسرمایه‌داری به اجلاس گروه ۲۰ در هامبورگ
گزارش و گفتگو با حسین نقی پور خبرنگار
 
مسائل مبرم جهان امروز
99 درصدی ها علیه حاکمیت یک در صدی ها
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
قراداد نفتی گازی حکومت اسلامی با توتال
گفتگوی ربیع نیکو با احمد علوی اقتصاددان