نقد و نظر با بهروز فراهانی
فروپاشی رژیم قذافی در لیبی و سیاست دولت های امپریالیستی
 
دنیای سینما برنامه ائی از جواد تسلیمی
پیرامون فیلم جزیره شاتر Shutter Island ساخته مارتین اسکورسیزی
 
دنیای سینما برنامه ائی از جواد تسلیمی
مثبت گرائی افیون توده ها است نقد فیلم بالا در آسمان up in the air
 
مردانگی
گفتگوی جواد تسلیمی با فتانه فراهانی مردم شناس درباره مطالعات مردانگی
 
دنیای سینما برنامه ائی از جواد تسلیمی
زنانگی ، مردانگی . نقد و بررسی فیلم سرزمین شمالی
 
دنیای سینما برنامه ائی از جواد تسلیمی
سینما ، سیاست و مارکس
 
دنیای سینما برنامه ائی از جواد تسلیمی
هشتاد و سومین جایزه های اسکار
 
مرور هفتگی خبرهای مقاومت و مبارزه مردمی در ایران. سولماز اسکندری
پیامد نامه افشاگر اسماعیل بخشی کارگر مبارز از شکنجه خود در دوران بازداشت و ....