نقد و نظر با بهروز فراهانی
پیامدهای تحریم های اقتصادی ایران
 
دنیای سینما با جواد تسلیمی
دنیای سینما با جواد تسلیمی بررسی فیلم توت فرنگی های وحشيِ اینگمار برگمن (3)
 
ترور یک کارشناس دیگر اتمی در ایران،جنگ سایبری
ترور یک کارشناس دیگر اتمی در ایران، غنی سازی 20 درصدی اورانیوم در سایت فردو جنگ سایبری و ویروس های کامپیوتری، ارزیابی از برنامه اتمی رژیم...
 
مشکلات پناهجویان در اروپا
گفتگو با احمد فاطمی
 
سیر تفکر فلسفی ..... فریدون شایان (7)
سیر تفکر فلسفی در ایران ... رازی و ابن سینا
 
معرفی دو کتاب از انتشارات آلفابت ماگزیما در گفتگو با عباس منصوران
نیروهای کار اعتراض‌های کارگری و جهانی‌سازی از ۱۸۷۰ تا به امروز
نوشته بورلی جی سیلور، مترجم عباس منصوران
پرستو در باد، روايتی از...
 
گفتگوهای کارگری
کمیته حمایت از رضا شهابی ، تعیین حداقل دستمزدها در ایران.
گفتگوی بهروز خباز با محمود صالحی
 
کنگره حزب چپ سوئد،انتخاب رهبر جدید یوناس شوستد
گفتگو با طاهر پلاسید