تهیه و ساختن فیلم درباره روشنائی و روزهای بلند در سوئد
تجربه ایرانی تبارها در مواجهه با شب ها و روزهای طولانی در سوئد
گفتگو با بهزاد بلور
 
گزارش ...
فراخوان مادران پارک لاله، فتوای قتل شاهین نجفی، کلیه فروشی و......
 
شاهنامه فروسی و ناسیونالیزم ایرانی
گفتگو با فریدون شمس
 
مسائل محدودیت ها و ضعف های اپوزیسیون جمهوری اسلامی؟
پرسش ها و پاسخ ها ..... فرزین ایران فر
 
کمی درباره طرح رژیم اسلامی اینترنت ملی در ایران
طرح بحث و پرسش ها
 
ترانه : یک ازهزار
خواننده: مرجان ، آهنگ : شاپور باستان سیر، ترانه سرا : شهریار دادور
 
گزارش ها .....
تلاش های مجاهدین خلق درآمریکا،درگذشت پرویز شهریاری و ایرج زهری، سالگرد اعدام فرزاد کمانگر و..،اعتصاب غذای زندانیان فلسطینی،ویدئو کلیپ...
 
شاملو عشق...ابدیت.نمایشی بر اساس زندگی و سرودهای احمد شاملو
20، 26 ، 27 مه ساعت 19 در خانه فرهنگ هالونبری . در استکهلم گفتگو با خسرو شهریاری، کارگردان