خشونت ناموسی !
کنفرانس در پارلمان سوئد
گفتگو با امینه کاکاباوه نماینده پارلمان سوئد از حزب چپ و مهرداد درویش پور جامعه شناس
 
سرکوب خلقها و سیاست رژیم اسلامی در بلوچستان: شیعه کردن سنی ها
گفتگو با جمشید امیری از جبهه متحد بلوچستان- جمهوری خواهان
 
موج تازه‌ اعدام ها، تشدید سرکوب جامعه عرفی، فعالان ملیت ها واقلیت های مذهبی در ایران
گفتگو با عبدالکریم لاهیجی
نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران
 
انتخابات ریاست جمهوری مصر و جامعه پسا تحریر مصر. چالش‌ها و تناقضات:
رویاروئی اسلام گرایان اخوان المسلمین و سلفی ها ، نظامیان و عناصر رژیم مبارک،لیبرال ها
پان عربیست ها و ناصریست ها ، سکولارها و چپ ها و...
 
دنیای سینما با جواد تسلیمی
اسپانیا و فاشیسم پس از جنگ داخلی
نقد و بررسی فیلم (هزارتوی پن) ساخته گیویرمو دل تورو کارگردان مکزیکی
 
هویت، کار فرهنگی و رسانه های ایرانی در سوئد
و درهم آمیزی و هم پیوندی با جامعه سوئد
گفتگو با امی ملک دانش پژوه
 
افغان ها در زادگاه حقوق بشر
نوشته محسن نکومنش ، بازخوانی ناصر یوسفی
 
نقد و نظر با بهروز فراهانی
بحران اقتصادی، انتخابات در فرانسه و یونان، چشم انداز تحولات در اروپا