سوریه در آتش و خون و مواضع نیروهای کرد سوریه
گفت و گو با احمد اسکندری
 
مهمان تابستانی
تاوان تحریم ها را مردم پس می دهند.
من هم دوست دارم مطابق استانداردهای بین المللی زندگی کنم
گفت و گو با ندا از ایران
 
درباره هوش هیجانی و ضریب هوشی
فیروزه میراعلمی
 
حرف های تابستانی
گفت و گو با شیما نیاورانی کمدین و هنرمند تئاتر
 
انتظار و جستجوی مـامنی
گفت و گو با محمد صادق رزمجو هنرمند پناهجو
 
در انتظار اقامت در سوئد
گفت و گو با سلام رسولی دانشجوی پناهجو
 
وضعیت پناهندگی در خاورمیانه
گفت و گو با رسول بناوند و احمد فاطمی
 
پناه جویان سیاسی در ترکیه محروم از هر گونه حقوق انسانی!
گفتگو با 2 تن از پناه جویان سیاسی ایرانی در ترکیه در حال اعتصاب غذا در برابر دفتر سازمان ملل