نمابشنامه رادیوئی
اعلام موجودیت جنبش اصلاح اصلاح طلبان نمابشنامه رادیوئی. ناصر یوسفی ، فیروزه میراعلمی
 
خسرو خسروانی
نگاهی به پیامدهای 11 سپتامبر
 
گزارش از چهارمین گردهمائی در باره کشتار زندانیان سیاسی
چهارمین گردهمائی در باره کشتار زندانیان سیاسی در شهر یوتبوری سوئد و گفتگو با چند تن از سخنرانان و شرکت کنندگان در این سمینار سودابه...
 
غنی مجیدی، اقتصاددان
مهاجرت و اقتصاد. داده هائی درباره مهاجرین و رشد اقتصادی
 
مشکلات و مسائل پناهجویان
گفتگو با چند تن از کوشندگان مسائل پناهندگی فرامرز پویا، اندیشه علی شاهی، عزت دولت آبادی، سارا نخعی، رسول بناوند
 
نقد و نظر با بهروز فراهانی
ده سال جنگ افغانستان، شکست ناتو
 
نقد و نظر با بهروز فراهانی
فروپاشی رژیم قذافی در لیبی و سیاست دولت های امپریالیستی
 
شاعرانه
(5)شاعرانه برنامه ای از فیروزه میراعلمی