برنامه ویژه زلزله ورزقان در آذربایجان شرقی
بی اعتنائی رژیم و یاری رسانی و کمک های مردمی
با حضور علی ملازاده، یونس شاملی، صالح کامرانی و....
 
گفت و گوهای کارگری ..... بهروز خباز
شکل گیری سندیکای کارگران پروژه ای و فصلی آبادان؛ مفهوم استقلال تشکل های کارگری
گفت و گو با علی مبارکی فعال کارگری (1)
 
رقص پائیزی
در ایران من به جرم بهائی ممنوع کار شدم
گفت و گو با شبنم طلوعی هنرمند تئاتر و سینما
 
اقتصاد ایران گستره فساد
گفتگو با احمد علوی استاد اقتصاد در دانشگاه های سوئد
 
مشکلات کوشندگان اجتماعی و مدنی در افعانستان
نظام جمهوری اسلامی ایران با امکانات گسترده در زندگی مردم در افغانستان دخالت می کند
گفتگو با عبدالحکیم هاشمی کنشگر جامعه مدنی
 
من در جهان چهارم زندگی می کنم
معلق در عین حال پا بر زمین .هم آشنا است هم غریبه، هم مرئی هم نامرئی
پیچیده شاعرانه و درعین حال دردناک
گفتگو با عزت گوشه گیر نویسنده و...
 
در ستایش دکتر علی حصوری
اکبر ذوالقرنین
 
نهمین کنفرانس بین المللی زنان نمایش نامه نویس در استکهلم
گفت و گو با منیره و طاهره هاشمی هنرمندان تئاتر از افغانستان