تاملی بر مسائل جنبش زنان ایران
گفتگو با هایده مغیثی جامعه شناس و فعال جنبش زنان
 
برنامه ویژه روز جهانی زن
گپ و گفت، بحث وگفتگو، شعر و ترانه، طنز و داستان، خاطرات ....
 
پرویز ثابتی از مسئولان ساواک و مصاحبه او با رادیو امریکا
بخشی از توضیحات محمد ارسی در برنامه تلویزیونی بهرام مشیری
 
بیرون آمدن پرویز ثابتی سرشکنجه گر ساواک از مخفیگاه
و مصاحبه او با رادیو امریکا گفتگو با مجید دارابیگی نویسنده کتاب زندان شاه
 
گفتگوهای کارگری
وضعیت معیشت کارگران، تعیین حداقل دستمزدها در ایران
گفتگوی بهروز خباز با یوسف آب خرابات
 
نمایش رادیوئی : روایت رضا
صدا : کامبیز حسینی، موزیک یان تبرز، ضبط و صدا گذاری: میکائیل یوهانسون، صداهای محیط: سون فیلیپ مدیر تولید: ناصر یوسفی، تهیه کننده:منصور...
 
عبدالعلی رحیم خانی (روشنک)
شعر ... شطرنج
 
برگزاری کنفرانس درباره ایران پشت درهای بسته
و چند پرسش از مرکز بین المللی اولاف پالمه گفتگو با عبدالعلی رحیم خانی (روشنک)