نمایش رادیوئی : هنرپیشه زن
نمایش های رادیوئی بر اساس روایت های واقعی از ایران امروز. صداها: شبنم طلوعی، امیر برغشی، ناصر یوسفی، آوا روشن، بهادر فولادی، یعقوب...
 
تاثیر و پیامد تحریم های اقتصادی ایران بر زندگی مردم
نوسانات نرخ ارز و اعلام تک نرخی ارز از سوی بانک مرکزی
گفتگو با فریبرز رئیس دانا کارشناس اقتصاد در تهران
 
بحران سوسیال دمکراسی از منظر چپ
گفتگو با سروژ قازاریان
 
نقد و نظر با بهروز فراهانی
سالگرد بهار عربی در مصر، بازی بزرگ کشور کوچک قطر در خاورمیانه
 
اجرای نمایش انجیل(بیبل) عهد عتیق و عهد جدید
گفتگو با مینا آذریان بازیگر نقش عیسی مسیح
 
رابطه والدین و فرزندان .... روش های جدید برای درک فرزندان
والدین و فرزندان چه کم همدیگر را می شنوند! گفتگو با ژیلا افتخاری روانشناس
 
گفتگو با اکبر ذوالقرنین شاعر
شعر تازه و یادی از دو شاعر درگذشته فریدون فریاد و و یــسلا و ا شــیــمــبــو ر ســکــا
 
نمایش رادیوئی : شاهد زن بود
صداها: پرویز صیاد، ، یعقوب کشاورز، شبنم طلوعی، پاریس پاژ، آوا روشن
تنطیم نمایشی و کارگردانی سوسن تسلیمی تهیه شده در رادیوی ملی سوئد و...