نقد و نظر با بهروز فراهانی
نشست سالانه سازمان جهانی کار در ژنو
و فراخوان پنج سندیکای فرانسوی برای تظاهرات روز ۶ ژوئن در حمایت از کارگران ایران
 
دستگیری بیش از 60 نفر از فعالان کارگری در کرج
آزادی شماری از آنان و نگهداری شماری دیگر در زندان
تازه ترین خبرها در این زمینه در گفتگو با بهروز خباز فعال کارگری
 
گفتگوهای کارگری .... بهروز خباز
هفتمین نشست مشورتی کارگران خودروسازی جهان در مونیخ
گفتگو با سیامک مویدزاده و علی رجبر فعالان کارگری
 
مشکلات و سرگردانی پناهجویان ایرانی در کشورهای اروپائی
تحصن پناهجویان ایرانی در دانمارک و هلند در اعتراض به سیاست های ضد پناهندگی
گفتگو با مهدی قشقائی در دانمارک و احمد پوری دبیر سازمان...
 
نمایشگاه نقاشی در موزه مدرن سوئد
تابلو آپولو اثر هنری ماتیس از پایه گذاران سبک فوریسم
نمایشگاه سیاره هنر، نقاشی های کودکان و نوجوانان گفتگو با مینو رقیبی
 
فتواي ارتداد و قتل شاهین نجفی خواننده رپ توسط آیت آله ها
بخشی از خط آزاد و تماس های تلفنی شنوندگان
 
نگاهی از زاویه ای دیگر به فتواي ارتداد و قتل شاهین نجفی خواننده رپ توسط آیت اله ها
اسفندیار منفردزاده آهنگساز و فعال سیاسی
 
خشونت ناموسی !
کنفرانس در پارلمان سوئد
گفتگو با امینه کاکاباوه نماینده پارلمان سوئد از حزب چپ و مهرداد درویش پور جامعه شناس