گزارش .......
گزیده ای از چند صدا در این روزها در ایران
صدائی از زندان، صدائی از زنان، صدائی از دانشگاه، صدائی از جامعه .....
 
تغییرات ضدکارگری بر قوانین کار و تامین اجتماعی
کشته شدن 8 کارگر معدن در طبس، افزایش آمار حوادث کار
گفتگو با بهروز خباز
 
گفت و گوهای کارگری
پیرامون ضرورت فعالیت های کارگری در حوزۀ حقوق بشر
با حضور ندا فرخ، سعید رحیمی و البرز دماوندی
 
عوامل رشد احزاب راست پوپولیست و راسیست
در گذر اندیشه ..... جواد تسلیمی
پوپولیست ها یا راسیست ها با کت و شلوار و کراوات؟(18)
 
جنبش آزادیخواهی ایران مشکلات و موقعیت ها
گفتگوی مسعود افتخاری با ژاله وفا و رضا علی جانی
 
گسست نسلی؟ ضرورت پیوند نسل ها و انتقال تجربیات مبارزاتی
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
جنبش آزادیخواهی ایران مشکلات و موقعیت ها
گفتگوی مسعود افتخاری با کاظم کردوانی و یوسفی اشکوری
 
سیاست ها ، راهکارها و راهبردهای حزب کومه له کردستان ایران در شرایط متحول کنونی
گفتگو با عبداله مهتدی دبیر کل حزب کومه له کردستان ایران