کنگره حزب چپ سوئد،انتخاب رهبر جدید یوناس شوستد
گفتگو با طاهر پلاسید
 
دو گزارش
1.مناسبات اقتصادی حکومت اسلامی و دبی، تیری که به سنگ خورد
2.زندگی بخشی از کارگران در مناطق حاشیه ای تهران بزرگ
 
شعر ... شعر ... شعر
منوچهر آتشی، ژاله اصفهانی، هوشنگ ابتهاج، مهدی اخوان ثالث،
حمید مصدق، احمد شاملو، فریدون مشیری، فروغ فرخزاد، سهراب سپهری
 
کار و خلاقیت هنری در غربت و در تبعید
گفتگو با سعید شریفیان
 
هنرمند آوازه خوان
گفتگو با پری عیسی زاده و محمد خالدیان نوازنده
 
سیر تفکر فلسفی ..... فریدون شایان (6)
سیر تفکر فلسفی در ایران پس از اسلام
 
30 سال بعد .....
آیا 25- 30 سال پیش، تصوری از تغییراتی که در زندگی امروز پدید آمده است، داشته بودبد؟
چه تصوری از 25- 30 سال دیگر دارید؟
 
نقد و نظر با بهروز فراهانی
سالی می رود ... سالی می آید ....
نگاهی به سال پشت سر و چشم انداز سال پیش رو