انتخابات آزاد، آلترناتیو قدرت، گذار مسالمت آمیز
نقدی بر راهکارهای مطرح در میان برخی از جریان های اپوزیسیون
گفتگو با شیدان وثیق فعال سیاسی
 
شب هدایت
نمایش حاجی آقا، کاری از سینما کلوپ آزاد
گفتگو با فریدون شایان، حسین فرح آوا، حسن سروش
 
اینجا here
شکل دیگری از نمایش
گفتگو با نسیم عقیلی کارگردان
 
دادگاه ایران تریبونال محاکمه جمهوری اسلامی در لاهه ۲۷-۲۵_اکتبر 2012
بگذار شاهدان سخن بگویند
گفتگو با ملکه مصطفی سلطانی
 
گزارش مستقیم از دادگاه ایران تریبونال در لاهه ۲۷-۲۵_اکتبر 2012
محاکمه جمهوری اسلامی.دادگاه رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60
گزارش مریم چیت گر
 
گزارش ها .....
جاسوس افزارها توقف ارز دولتی دانشجویان ایرانی نایابی و کمیابی دارو در ایران براثر تحریم ها
تعطیلی کارخانه ها،اخراج های گسترده و...
 
کارزار جهانی برای آزادی فعالین کارگری!
فراخوان شورای نمایندگان نیروهای چپ و کمونیست
هفته همبستگی ۲۰ تا۲۷ اکتبر
گفتگو با مهرنوش شفیعی در استکهلم
 
کشمکش بر سر برنامه هسته ای جمهوری اسلامی در ايران
طرح های مطرح در غرب
گفتگو با خسرو خسروانی