نگاهی به ادبیات معاصر افغانستان
در این صدا ، در آن سخن
گفتگوی فرزین ایران فر با سینا جاوید
 
انتخابات بریتانیا، حساب گری غلط ترزا می نخست وزیر از حزب محافظه کار
جهش جرمی کوربین جناح چپ حزب کارگر
یک ارزیابی از ایوب رحمانی
 
حمله تروریستی داعش در تهران، ترک برداشتن گفتمان امنیت
فرزین ایران فر سعید افشار بهروز خباز
گپ و گفت بامدادی. درنگی بر چند رویداد و موضوع
 
اقتصاد ایران و ویژه گی های آن. بخش یک گفتار سیروس بینا اقتصاددان
زمینه های تحولات اقتصادی و سیاسی در ایران پیش از انقلاب 1357
سمینار رادیوئی اقتصاد ایران(4)
 
بخش دوم گفتار مهرداد وهابی اقتصاددان.اقتصاد غارت
سمینار رادیوئی اقتصاد ایران و ویژه گی های آن(3)
 
کابل در سوگ حمله های مرگ بار و خونین تروریستی
و به خون کشیدن تظاهرات اعتراضی به بی کفایتی دولت در حفظ امنیت
گفتگو با آصف یوسفی عکاس و داود ناجی روزنامه نگار
 
پایان انتخابات، نگاهی به جامعه امروز ایران
چه روندهائی در لایه لایه و زیر پوست جامعه در جریان است؟
گفتگو با آزاده کیان استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه پاریس هفت
 
سمبل های ملی، ملی گرائی و ناسیونالیسم
گفتگو با فرهاد بشارت