نگاهی به حزب چپ ایران(فدائیان خلق) از زوایای مختلف
گفت و گو با رئوف کعبی
 
نگاهی به حزب چپ ایران(فدائیان خلق) از زوایای مختلف
گفت و گو با حماد شیبانی
 
کشتار اخیر اسرائیل در فلسطین و اعتصابات در فرانسه
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
نگاهی به سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی در خارج از کشور
در این صدا در آن سخن
گفت و گوی فرزین ایرانفر با مهدی اصلانی
 
نگاهی به تفکر انتقادی
گفت و گو با احمد پور رسول
 
خودکشی یک پناهنده در ترکیه
گفت و گو با امید اقدمی
 
قصه مادرم در آینه نشست
گفت و گو با فریده ابلاغیان راوی و نویسنده قصه(قسمت اول و دوم)
 
نمایش فیلم وقتی که برگشتم فیلمی از وحید موسائیان
گفت و گو با سعید شریفیان