آزادی بیان و حق توهین به مقدسات
چرا جریان های راسیستی سعی در نمایش قرآن سوزی دارندوجنگ صلیبی را می اندازند؟
گفتگوی فرزین ایران فر با محمد رفیع محمودیان و مسعود مافان
 
آتش سوزی در اردوگاه پناهندگی موریا در لسبوس یونان. آوارگی در آوارگی
سرنوشت پناه جویان و مسئولیت دولت های اروپا
گفتگو با ربیع نیکو
 
سال تحصیلی جدید در شرایط کرونائی ونابرابری طبقاتی و ابزار آموزشی اینترنتی سامانه شاد
مافیای کنکور، تبعیض گسترده جنسیتی، پولی و کالائی بودن آموزش همگانی، ترک تحصیل بدلیل فقر و .....
مهرآفاق مقیمی نیاکی
 
پدیده زمین دزدی مقامات حکومتی با استفاده از ابزار امنیتی و رانت حکومتی
نمونه علی رضا پناهیان گوشه ای از پرده را بالا زده است!
نگاهی به نوسان های بورس تهران و کلک های دولت. گفتگو با احمد علوی اقتصاددان
 
اختلافات در حزب کمونیست و کو مه له. گفت و شنود سعید افشار با لیلا دانش
چپ و معضل اختلاف نظر درونی اش. چرا نمی توانند مناسبات خود را زیر یک سقف تنظیم کنند؟
 
رقابت و تسویه حساب گروه های بزه کار در سوئد و نگرانی خانواده ها
آیا رابطه ای هست بین مهاجرت و مهاجران با بزه کاری آنگونه که معاون پلیس می گوید
گفتگو با سامان پاک نژاد وکیل و مجید تمجیدی مددکار...
 
ثروتمندتر شدن ثروتمندان و رقابت و جاسوسی بر سر واکسن در پاندومی کرونا
عادی شدن روابط اسرائیل با امارات و بحرین، #مزارشان کجاست اعدامیان بی نشان، آزادی بیان و قرآن سوزی، سرنوشت جولیان آسانژ
گپ بامدادی....
 
گفتگوی فرزین ایران فر با فریده ابلاغیان
می خوانم و غرق در کویر می شوم