دوسالگی آوای تبعید و شماره ویژه ترانه و ترانه سرائی
گفتگوی فرزین ایران فر با اسد سیف
 
از جمعه سیاه تا جمعه سیاه، انور خامه ای آخرین بازمانده گروه 53 نفر هم رفت. و...
گپ بامدادی. فرزین ایران فر، بهروز خباز، سعید افشار
 
پائیز بیست سال پیش، ادامه قتل های زنجیره ای حکومتی، زحمی باز در تاریخ و حافظه جمعی!
رد قتل ها و ترورها در فتوا و فرمان روحانیان و مقام های حکومت اسلامی!
گفتگوی حسین نقی پور با سیما صاحبی همسر زنده یاد محمدجعفر پوینده
 
اعتراض های معلمان و کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد
گزارش
 
گزارش از مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران در تبعید و انجمن قلم ایران در تبعید
تیم تازه نفس تازه فضای تازه. گفتگو با شهروز رشید و علی فرداد
 
یک رمان، یک نویسنده. رمان مهاجر و سودای پریدن به دیگر سو
گفت و گوی فرزین ایرانفر با علی نگهبان
 
روابط بین المللی در پرتو جنگ جهانی اول
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
خبرهای ضد و نقیض درباره اعدام های دست جمعی در اهواز.چه کسی باید پاسخ گو باشد؟
عرب ستیزی در خوزستان جزئی از رویکرد مشترک سیاست رژیم و ناسیونالیسم آریاپی
گفتگو با پژمان رحیمی فعال سیاسی چپ