نمایش رادیوئی : شاهد زن بود
صداها: پرویز صیاد، ، یعقوب کشاورز، شبنم طلوعی، پاریس پاژ، آوا روشن
تنطیم نمایشی و کارگردانی سوسن تسلیمی تهیه شده در رادیوی ملی سوئد و...
 
راه اندازی سایت جدید درباره سوئد ، سوئدی ها و ایرانیان در سوئد به زبان فارسی
پارس نیت parsnytt به کوشش چند تن از روزنامه نگاران
گفتگو با یاسمن مرادی
 
نکاتی درباره انقلاب 57 ایران
در گذر اندیشه با جواد تسلیمی
 
سیر تفکر فلسفی ..... فریدون شایان (13)
سیر تفکر فلسفی در ایران ... یک جمع بندی
 
اقدامات و سیاست های سختگیرانه پناهندگی دولت های اروپائی
جلوگیری از اخراج محمدرضا حامدیان پناهجو از سوئد
گفتگو با اسماعیل یاری وکیل امور پناهندگی و مهاجرتی
 
خانواده 4 نفره پناهجوی ساکن سوئد در معرض اخراج
گفتگو با خانواده طهماسبی، محمد، الناز و مریم
 
سیر تفکر فلسفی ..... فریدون شایان (9)
سیر تفکر فلسفی در ایران .... کلیله و دمنه .... فلسفه اشراق ...
 
خشونت ها و جرایم ناموسی
ده سال از قتل فادیمه شاهیندال بدست پدرش می گذرد
گفتگو با ماریا رشیدی