گزارش ...
برگزاری روز جهانی کارگر
روز جهانی آزادی مطبوعات
 
مشکلات روابط بین پدر و مادرها با فرزندان نوجوان
گفتگو با فریدون طهماسبی خانواده درمانگر
 
نمایشنامه آنتیگون نوشته سوفوک لس بار دیگر روی صحنه
اولین زن تاریخ که علیه فرمان غیر اخلاقی حاکم شهر شورش کرد
گفتگوی ناصر یوسفی با علیرضا مجلل هنرمند تئاتر و سینما در نقش کرئون
 
دنیای سینما با جواد تسلیمی
نقد و بررسی فیلم تایتانیک از منظر طبقاتی و جنسیتی
 
موقعیت طبقاتی ایرانیان در خارج
ایرانیان در خارج از کشور وضعیت طبقاتی خود را چگونه ارزیابی می کنند؟
پرسش ها و پاسخ ها ..... فرزین ایران فر
 
نقد و نظر با بهروز فراهانی
انتخابات در فرانسه، صربستان ، یونان
 
درخواست اتحادیه سرویس ، خدمات و ارتباطات (سندیکای سیکو)
برای حمایت از کارگران. گفتگو با جمشید کریمی عضو سندیکای سیکو
 
ارزیابی از پروژه تئاتر ملی سوئد درباره پایمال شدن حقوق بشر و شهروندی در ایران
گفتگو با منصور حسینی تهیه کننده