انتظار و جستجوی مـامنی
گفت و گو با محمد صادق رزمجو هنرمند پناهجو
 
در انتظار اقامت در سوئد
گفت و گو با سلام رسولی دانشجوی پناهجو
 
وضعیت پناهندگی در خاورمیانه
گفت و گو با رسول بناوند و احمد فاطمی
 
پناه جویان سیاسی در ترکیه محروم از هر گونه حقوق انسانی!
گفتگو با 2 تن از پناه جویان سیاسی ایرانی در ترکیه در حال اعتصاب غذا در برابر دفتر سازمان ملل
 
پوپولیست ها
در گذر اندیشه برنامه ای از جواد تسلیمی پوپولیست ها یا راسیست ها با کت و شلوار و کراوات؟(3)
 
نگاهی به المپیک تابستانی 2012
در گذر اندیشه برنامه ای از جواد تسلیمی
 
انقلاب بهمن 1357، سقوط سلطنت، دربدری شاه
و روایت فرح پهلوی در فیلم از تهران تا قاهره در تلویزیون من و تو
مرتضی اصلاح چی، هلن همتی، ناصر زراعتی
 
پرسش ها و پاسخ ها ..... فرزین ایران فر
احیای مطلوبیت سلطنت!؟