سیر تفکر فلسفی ..... فریدون شایان (7)
سیر تفکر فلسفی در ایران ... رازی و ابن سینا
 
معرفی دو کتاب از انتشارات آلفابت ماگزیما در گفتگو با عباس منصوران
نیروهای کار اعتراض‌های کارگری و جهانی‌سازی از ۱۸۷۰ تا به امروز
نوشته بورلی جی سیلور، مترجم عباس منصوران
پرستو در باد، روايتی از...
 
گفتگوهای کارگری
کمیته حمایت از رضا شهابی ، تعیین حداقل دستمزدها در ایران.
گفتگوی بهروز خباز با محمود صالحی
 
کنگره حزب چپ سوئد،انتخاب رهبر جدید یوناس شوستد
گفتگو با طاهر پلاسید
 
دو گزارش
1.مناسبات اقتصادی حکومت اسلامی و دبی، تیری که به سنگ خورد
2.زندگی بخشی از کارگران در مناطق حاشیه ای تهران بزرگ
 
شعر ... شعر ... شعر
منوچهر آتشی، ژاله اصفهانی، هوشنگ ابتهاج، مهدی اخوان ثالث،
حمید مصدق، احمد شاملو، فریدون مشیری، فروغ فرخزاد، سهراب سپهری
 
کار و خلاقیت هنری در غربت و در تبعید
گفتگو با سعید شریفیان
 
هنرمند آوازه خوان
گفتگو با پری عیسی زاده و محمد خالدیان نوازنده