مشکلات کوشندگان اجتماعی و مدنی در افعانستان
نظام جمهوری اسلامی ایران با امکانات گسترده در زندگی مردم در افغانستان دخالت می کند
گفتگو با عبدالحکیم هاشمی کنشگر جامعه مدنی
 
من در جهان چهارم زندگی می کنم
معلق در عین حال پا بر زمین .هم آشنا است هم غریبه، هم مرئی هم نامرئی
پیچیده شاعرانه و درعین حال دردناک
گفتگو با عزت گوشه گیر نویسنده و...
 
در ستایش دکتر علی حصوری
اکبر ذوالقرنین
 
نهمین کنفرانس بین المللی زنان نمایش نامه نویس در استکهلم
گفت و گو با منیره و طاهره هاشمی هنرمندان تئاتر از افغانستان
 
سوریه در آتش و خون و مواضع نیروهای کرد سوریه
گفت و گو با احمد اسکندری
 
مهمان تابستانی
تاوان تحریم ها را مردم پس می دهند.
من هم دوست دارم مطابق استانداردهای بین المللی زندگی کنم
گفت و گو با ندا از ایران
 
درباره هوش هیجانی و ضریب هوشی
فیروزه میراعلمی
 
حرف های تابستانی
گفت و گو با شیما نیاورانی کمدین و هنرمند تئاتر