گزارش ...
1.گزارش سالانه عفو بین الملل درباره پایمال کردن گسترده حقوق بشر توسط حکومت اسلامی در ایران
2.سرکوب اقلیت های مذهبی
3.فیلم و سینما و به...
 
مشکلات و سرگردانی پناهجویان ایرانی در ترکیه
گفتگو با فرزانه دارابی از انجمن پناهجویان ایرانی در ترکیه
 
درباره کمپین یک زوج اسرائیلی
در مخالفت با جنگ و دوستی با شهروندان ایرانی
http://www.israelovesiran.com
 
نمایش رادیوئی : قورت دادن قورباغه در آستانه سال نهنگ
نویسنده: فرهاد حسن زاده، تنظیم رادیوئی : ناصر یوسفی، اجرا : ناصر یوسفی، فیروزه میراعلمی
 
گزارش از نمایشگاه :امید نام من است. یادگارهای زندان و فرار – ایران٬دهه شصت
سرگذشت مرا در تاریخ رسمی ایران نخواهید یافت. سرزمینی که والدینم جانشان را در راه آزادی آن باختند.یادگارهایشان را بازماندگان به من رسانده...
 
در گذر اندیشه
پرسش های نشده ... پاسخ های نگفته
گفتگوی جواد تسلیمی با فرزین ایران فر
 
تقویم تاریخ
تعیین مبدإ تفویم ها و نامگذاری روزها
گفتگو با علی حصوری
 
خانه دائی جان ناپلئون ....
داستان خانه ای که در معرض نابودی است