انتخابات ریاست جمهوری امریکا
موضع گیری ایرانی تبارها و گروه بندی های سیاسی ایرانی
گفتگو با منصور فرهنگ
 
گزارش ....
•توقف اجرای مرحله دوم حذف یارانه ها: نگرانی از شورش
•ملت تحریم زده ایران
 
راسیست ها(2)
گریز انسان از آزادی و برابری !؟
در گذر اندیشه ...... جواد تسلیمی
پوپولیست ها یا راسیست ها با کت و شلوار و کراوات؟(6)
 
قطع روابط دیپلماتیک ایران و کانادا و تعطیلی سفارت رژیم اسلامی
برآورده شدن خواست اپوزیسیون یا دیپلماسی جنگ؟
گفتگو با پروین اشرفی و اردوان زیبرم
 
در این پیدا در آن ناپیدای متن
گفتگوی فرزین ایران فر با همایون فلاح نویسنده و مترجم کتاب های کودکان
 
بررسی حوادث کار و بیماری های ناشی از آن
گفت و گوهای کارگری .... بهروز خباز
گفت و گو با محمد صفوی فعال کارگری
برنامه ای تقدیمی به زنده یاد سلمان یگانه و دیگر قربانیان حوادث...
 
خدنگ و پرنده
به بهانه انتشار گوزن و صخره
گفتگو با حسن حسام شاعر تبعیدی
 
راسیسم ضد مسلمان و اسلام گرایان ضد غربی
آزادی بیان و واکنش های خشونت آمیز در جنگ افراطیون مذهبی،
گفتگوی ناصر یوسفی با شهلا شفیق نویسنده و پژوهشگر اجتماعی