مشکلات و سرگردانی پناهجویان ایرانی در کشورهای اروپائی
تحصن پناهجویان ایرانی در دانمارک و هلند در اعتراض به سیاست های ضد پناهندگی
گفتگو با مهدی قشقائی در دانمارک و احمد پوری دبیر سازمان...
 
نمایشگاه نقاشی در موزه مدرن سوئد
تابلو آپولو اثر هنری ماتیس از پایه گذاران سبک فوریسم
نمایشگاه سیاره هنر، نقاشی های کودکان و نوجوانان گفتگو با مینو رقیبی
 
فتواي ارتداد و قتل شاهین نجفی خواننده رپ توسط آیت آله ها
بخشی از خط آزاد و تماس های تلفنی شنوندگان
 
نگاهی از زاویه ای دیگر به فتواي ارتداد و قتل شاهین نجفی خواننده رپ توسط آیت اله ها
اسفندیار منفردزاده آهنگساز و فعال سیاسی
 
خشونت ناموسی !
کنفرانس در پارلمان سوئد
گفتگو با امینه کاکاباوه نماینده پارلمان سوئد از حزب چپ و مهرداد درویش پور جامعه شناس
 
سرکوب خلقها و سیاست رژیم اسلامی در بلوچستان: شیعه کردن سنی ها
گفتگو با جمشید امیری از جبهه متحد بلوچستان- جمهوری خواهان
 
موج تازه‌ اعدام ها، تشدید سرکوب جامعه عرفی، فعالان ملیت ها واقلیت های مذهبی در ایران
گفتگو با عبدالکریم لاهیجی
نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران
 
انتخابات ریاست جمهوری مصر و جامعه پسا تحریر مصر. چالش‌ها و تناقضات:
رویاروئی اسلام گرایان اخوان المسلمین و سلفی ها ، نظامیان و عناصر رژیم مبارک،لیبرال ها
پان عربیست ها و ناصریست ها ، سکولارها و چپ ها و...