انقلاب بهمن 57
یکی از نسل بعد. گفتگو با داود موسوی
 
انقلاب بهمن 57 ایران، سه دهه بعد انقلابات بهار عربی
تفاوت ها و شباهت ها
گفتگو با شعله ایرانی
 
بازخوانی انقلاب بهمن 57
نگاهی به پشت سر، نگاهی به پیش رو
اسفندیار منفردزاده و سعید افشار
 
گپ و گفت بامدادی
با حضور حیدر جهانگیری و سعید افشار
 
دنیای سینما ..... جواد تسلیمی
نگاهی به چهار فیلم
خواهر ، چشمه ، النا ، پسری با دوچرخه
 
گفت و گوهای کارگری ..... بهروز خباز
ملاحظاتی پیرامون ابهامات موجود در اطلاعیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه
درباره برکناری منصور اسالو از ریاست...
 
سوداگری با تاریخ
گفتگوئی با محمد امینی درباره کتاب او و سخنرانی اش در سوئد
تنگناها و چالش های مدرنیته و دمکراسی در ایران
 
روند اوضاع سیاسی در ایران
بحث و گفتگو با حضور پریسا نصرآبادی ، فرزانه روستائی ، پروین اردلان

بحران ژرف اقتصادی و تنگ تر شدن تحریم ها، بدتر شدن هردم فزاینده زندگی مردم، تنش ها و شکاف های درون رژیم ، فشار بین‌المللی بر برنامه هسته ای...