دنیای سینما ..... جواد تسلیمی
بررسی فیلم هانا آرنت به کارگردانی مارگارته فون تروتا
به تصویر کشیدن اندیششه در سینما
 
بازداشت همزمان شماری از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران
و سناریوی وزارت اطلاعات رژیم
گفتگو با فرزانه روستائی روزنامه نگار
 
آنور ویرانه های افغانستان
گزارش سفر به افغانستان
گفتگو با محسن نکومنش نویسنده و عضو کمیته سوئد - افغانستان
 
گزارش:
حکم نهائی دادگاه ایران تریبونال، آلودگی هوای تهران،سرطان: باورهای غلط دریافت واقعیت ها
 
گپ و گفت بامدادی
با نگاه و اشارتی به فضای خبری هفته
 
دستگیری و بازداشت فعالان سیاسی مدنی آدربایجانی و اعضای یئنی گاموح
گفتگو با علی رضا اردبیلی
 
پیرامون جنبش آزادیخواهی ایران.مشکلات و موقعیت ها (5)
گفتگوی مسعود افتخاری با تقی رحمانی و مریم سطوت
 
در گذر اندیشه ...... جواد تسلیمی
پرسش های کله سیاهی که متهم به مترجم بودن است !
راسیسم یکی از عوامل پراکندگی مردم ایران ؟