نوعی از سیاست نوعی از فرهنگ
کنفرانس بروکسل نه نگاه به مردم ایران، دغدغه برسمیت شناخته شدن از سوی دولت ها!
گفتار سعید افشار
 
دوازدهمین سالگرد درگذشت احمد شاملو، شاعر آزادی
آنک دَرِ کوتاهِ بی‌کوبه در برابر و آنک اشارتِ دربانِ منتظر! ــ دالانِ تنگی را که درنوشته‌ام
به وداع فراپُشت می‌نگرم: فرصت کوتاه بود...
 
کتاب خوانی ..... معرفی کتاب
گابریل گارسیا مارکز دیگر نمی نویسد!
این که می گویند آدم وقتی که پیر می شود دیگر دنبال آرزوهایش نمی رود، درست نیست.
آدم ها وقتی پیر...
 
کتاب خوانی ..... معرفی کتاب
عباس منصوران از خانه شاملو در استکهلم و انتشارات آلفابت ماگزیما
 
کتاب خوانی ..... معرفی کتاب
ناصر زراعتی از خانه هنر و ادبیات در یوتبوری
نعمت علی مرادی از انتشارات ارزان
 
کتاب خوانی ..... معرفی کتاب
حمید مهدیزاده از انتشارات فروغ، آلمان کلن
 
نقطه عطف نوشته آگنتا شودین ، ترجمه از سوئدی به فارسی گوهر دودانگه
سرگذشت انسانهایی که بعد از پشت سر گذاشتن تردیدهای بسیار، خود را باور کردند
گفتگو با گوهر دودانگه
 
محمد صدیق کبودوند فعال حقوق بشر، زندانی سیاسی –عقیدتی در اعتصاب غذا در زندان اوین!
بیش از 50 روز اعتصاب غذا زندگی و سلامت او در معرض تهدید جدی قرار دارد
گقتگو با معصومه شافعی از کمیته ی دفاع از کبودوند