محمد صدیق کبودوند فعال حقوق بشر، زندانی سیاسی –عقیدتی در اعتصاب غذا در زندان اوین!
بیش از 50 روز اعتصاب غذا زندگی و سلامت او در معرض تهدید جدی قرار دارد
گقتگو با معصومه شافعی از کمیته ی دفاع از کبودوند
 
یک سال بعد از حمله و کشتار راسیستی در نروژ
هر روز در رسانه ها نام آندرش برویک فاشیست قاتل برده می شد. آیا جامعه مجروح نروژ التیام یافته است
گفتگو با علی اثباتی فعال چپ در سوئد که...
 
مبارزات ضد سرمایه داری
مردم در خیابان ها اما از صندوق های رای چیز دیگری در می آید؟
گفتگو با پیران آزاد تحلیل گر مسائل سیاسی
 
گفتگوهای کارگری
اقدامات در پشتیبانی از جنبش کارگری ایران در خارج کشور. تجربیات جنبش کارگری فرانسه
گفتگوی بهروز خباز با مهشید مجاوریان فعال کارگری در...
 
سوریه در آتش و خون .... روزهای سرنوشت ساز
مبارزات مردم، سرکوب و کشتار رژیم اسد، رقابت و دخالت قدرت های منطقه و جهانی،
رویکردهای متفاوت نیروهای اپوزیسیون، انشقاق در میان چپ...
 
مارکز دیگر نمی نویسد
حاصل عمر گابریل گارسیا مارکز در 15 جمله
 
سمت و سوی تحولات در سوریه
گفتگو با غنی مجیدی
 
نقد و نظر با بهروز فراهانی
کنفرانس بروکسل: کوک کردن ساز بخشی از اپوزیسون راست با ارکستر وزارت خارجه دولت های غربی