گفتگوهای کارگری
ارزیابی از برگزاری اول ماه مه روز جهانی کارگر در ایران
گفتگوی بهروز خباز با مجید تمجیدی و اسد گلچینی
 
فتواي ارتداد و قتل شاهین نجفی خواننده رپ
توسط آیت اله صافی گلپایگانی بخاطر اجرای آهنگ "نقی"
گفتگو با نصیر مشکوری منتقد و سردبیر سایت زیرزمین
 
تابوی ایرانی
فیلمی درباره تبعیض و آزار و سرکوب بهائیان در ایران
گفتگو با رضا علامه زاده کارگردان و اسفندیار منفردزاده آهنگ ساز
 
کمپین علیه سیاسیت های رژیم جمهوری اسلامی در مرکز استکهلم
گفتگو با فرشاد پاشازاده
 
گزارش ...
برگزاری روز جهانی کارگر
روز جهانی آزادی مطبوعات
 
مشکلات روابط بین پدر و مادرها با فرزندان نوجوان
گفتگو با فریدون طهماسبی خانواده درمانگر
 
نمایشنامه آنتیگون نوشته سوفوک لس بار دیگر روی صحنه
اولین زن تاریخ که علیه فرمان غیر اخلاقی حاکم شهر شورش کرد
گفتگوی ناصر یوسفی با علیرضا مجلل هنرمند تئاتر و سینما در نقش کرئون
 
دنیای سینما با جواد تسلیمی
نقد و بررسی فیلم تایتانیک از منظر طبقاتی و جنسیتی