خطر اعدام پنج فعال مدنی و فرهنگی عرب
محمدعلی عموری نژاد، هادی راشدی، هاشم شعبانی‌نژاد، جابر آلبوشوکه، مختار آلبوشوکه
گفتگو با ناصر عبیات روزنامه نگار پناهجو در سوئد
 
اعدام و اعدام های خیابانی در ایران
پراکندن ترس و وحشت و خو کردن به جنایت
گفتگو با مهرداد درویش پور جامعه شناس و استاد دانشگاه در سوئد
 
نمایش روز دروغ در استکهلم
گفتگو با کارگردان و بازیگران:
یعقوب کشاورز، روشنک، رویا، نوشین، پدرام
 
دنیای سینما ..... جواد تسلیمی
بررسی فیلم هانا آرنت به کارگردانی مارگارته فون تروتا
به تصویر کشیدن اندیششه در سینما
 
بازداشت همزمان شماری از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران
و سناریوی وزارت اطلاعات رژیم
گفتگو با فرزانه روستائی روزنامه نگار
 
آنور ویرانه های افغانستان
گزارش سفر به افغانستان
گفتگو با محسن نکومنش نویسنده و عضو کمیته سوئد - افغانستان
 
گزارش:
حکم نهائی دادگاه ایران تریبونال، آلودگی هوای تهران،سرطان: باورهای غلط دریافت واقعیت ها
 
گپ و گفت بامدادی
با نگاه و اشارتی به فضای خبری هفته