کتاب خوانی ..... معرفی کتاب
ناصر زراعتی از خانه هنر و ادبیات در یوتبوری
نعمت علی مرادی از انتشارات ارزان
 
کتاب خوانی ..... معرفی کتاب
حمید مهدیزاده از انتشارات فروغ، آلمان کلن
 
نقطه عطف نوشته آگنتا شودین ، ترجمه از سوئدی به فارسی گوهر دودانگه
سرگذشت انسانهایی که بعد از پشت سر گذاشتن تردیدهای بسیار، خود را باور کردند
گفتگو با گوهر دودانگه
 
محمد صدیق کبودوند فعال حقوق بشر، زندانی سیاسی –عقیدتی در اعتصاب غذا در زندان اوین!
بیش از 50 روز اعتصاب غذا زندگی و سلامت او در معرض تهدید جدی قرار دارد
گقتگو با معصومه شافعی از کمیته ی دفاع از کبودوند
 
یک سال بعد از حمله و کشتار راسیستی در نروژ
هر روز در رسانه ها نام آندرش برویک فاشیست قاتل برده می شد. آیا جامعه مجروح نروژ التیام یافته است
گفتگو با علی اثباتی فعال چپ در سوئد که...
 
مبارزات ضد سرمایه داری
مردم در خیابان ها اما از صندوق های رای چیز دیگری در می آید؟
گفتگو با پیران آزاد تحلیل گر مسائل سیاسی
 
گفتگوهای کارگری
اقدامات در پشتیبانی از جنبش کارگری ایران در خارج کشور. تجربیات جنبش کارگری فرانسه
گفتگوی بهروز خباز با مهشید مجاوریان فعال کارگری در...
 
سوریه در آتش و خون .... روزهای سرنوشت ساز
مبارزات مردم، سرکوب و کشتار رژیم اسد، رقابت و دخالت قدرت های منطقه و جهانی،
رویکردهای متفاوت نیروهای اپوزیسیون، انشقاق در میان چپ...