ارزیابی از روند ایران تریبونال و برگزاری دادگاه جمهوری اسلامی ایران. لندن ١٨ تا٢٢ ژوئن ۲٠١٢
” کشتار زندانيان سياسي ايران در دهه شصت: در جستجوي عدالت و دادخواهی”
گفتگوی سعید افشار با مرسده قائدی، اردوان زیبرم، عزیزه شاهمرادی...
 
گفتگوهای کارگری ..... بهروز خباز
اقدامات و تظاهرات در پشتیبانی از جنبش کارگری و برای آزادی زندانیان سیاسی، فعالان کارگری زندانی
گفتگو با محمود صالحی، یوسف آب...
 
نشست مشترک احزاب و سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست
سرآغازی برای یک تلاش مشترک و گسترده برای همکاری ها و تبادل نظر
برای ایجاد یک بدیل انقلابی و کارگری و آلترناتیو سوسیالیستی
گفتگو...
 
آکسیون و تظاهرات برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران
در چندین شهر اروپا و کانادا و امریکا. 20 ژوئن
گفتگو با شیوا محبوبی و عزت دولت آبادی
 
نقد و نظر با بهروز فراهانی
سوریه در آتش و خون جنگ داخلی و رقابت های قدرت های منطقه ای و امپریالیستی
نگاهی به مبارزه مردم سوریه علیه رژیم استبدادی بشار اسد و حزب...
 
در گذر اندیشه ..... جواد تسلیمی
پوپولیست ها یا راسیست ها با کت و شلوار و کراوات؟(2)
نگاهی به گروه های راسیستی در اروپا
 
ویژه فوتبال،جام ملت های اروپا و حاشیه های آن
نگاهی به چند مسابقه
گفتگو با دهقان کاوه کارشناس فوتبال
 
پرسش ها و پاسخ ها ...... فرزین ایران فر
فوتبال در جهان امروز:
ورزش سیاست فرهنگ هویت مذهب ادبیات فلسفه تجارت هنر تاکتیک زیبائی ....