گزارش ....
تحریم ها و چگونگی مبادلات شرکت های ایرانی با خارج و خرید طلا
 
نمابش آثار هنرمندان سبک سورئالیسم و آبستره
در موزه هنرهای معاصر استکهلم
گفتگو با مینو رقیبی
 
سمینار ادبیات کودک در استکهلم
فرهنگ، ادبیات و ساختار اجتماعی از نگاهی کودکانه با تمرکز به کارگران کوچک
با شرکت: بنگت بری، کایسا گوردان، علی¬اشرف درویشیان، فاطمه...
 
آنتونیو گرامشی تئوریسین مارکسیست
گرامشی تفکری که جهانی شد
 
به عمد از موضوعات زنانه می نویسم
گفت و گو با زهرا باقری شاد، داستان نویس و شاعر
 
دنیای سینما با جواد تسلیمی
آری گفتن به عشق، نه گفتن به تنفر
نگاهی به فیلم Yes سالی پاتر(1)
 
گفتگوهای هسته ای رژیم ایران و گروه ۱+۵
متشکل از نمایندگان امریکا روسیه بریتانیا فرانسه چین آلمان، در آلماتی قزاقستان
نزدیک شدن یا دور شدن مواضع؟
گفتگو با مهران مصطفوی...
 
گپ و گفت بامدادی با اشاره به خبرهای هفته
با حضور مجید تمجیدی