اعترافات اجباری در زندان های سیاسی، وضعیت زندان های شهرستان ها
روایت بی پرده یک دادگاه نمایشی
گفتگو با امید منتظری و کاوه کرمانشاهی
 
16 آذر، ارزیابی از جنبش دانشجوئی امروز ایران
و یک تجربه: چگونه جنبش دانشجوئی از خاکستر سرکوب دهه 60 برخاست
گفتگو با سعید حبیبی فعال پیشین دانشجوئی و فعال سیاسی
 
گفتمان (2)
در گذر اندیشه ...... جواد تسلیمی
پوپولیست ها یا راسیست ها با کت و شلوار و کراوات؟(16)
 
پیدا و ناپیدای خشونت
در این پیدا در آن ناپیدا ..... فرزین ایران فر
 
کشاکش انقلاب در مصر
صف بندی سیاسی دربرابر اسلام گرایان
گفتگو با پدرام شه یار فعال چپ آگاه به مسائل مصر
 
فلسطین یک گام به سوی استقلال
نگاهی به ساختار طبقاتی و وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جامعه فلسطین
گفتگو با پرفسور سعید رهنما استاد جامعه شناسی دانشگاه در...
 
جان نسرین ستوده وکیل زندانی در خطر
برای نجات جان نسرین ستوده و تامین خواسته های او وارد عمل شوید
گفتگو با پروین اردلان روزنامه نگار و فعال جنبش زنان
 
حکومت اسلامی در ایران، بحران در بحران. برهه ای حساس و تعین کننده؟
ارزیابی از شرایط سیاسی کنونی و پاسخ هائی که داده می شود
گفتگو با حسین باقرزاده و تقی روزبه