در گذر اندیشه
ماجرای فراز و فرود عمر مصطفی سخنگوی اتحادیه اسلامی در حزب سوسیال دمکرات سوئد
گفتگوی سعید افشار با جواد تسلیمی
 
تظاهرات 20 آوریل در اعتراض به شکار پناهجویان
و طرح اخراج پناهجویان بدون مدرک در سوئد
گفتگو با اندیشه علی شاهی
 
بهار عربی و تحولات در کشورهای عربی
گفتگو با غنی مجیدی
 
سیروس وقوعی پژوهشگر سینمای تبعید در تبعید درگذشت
گفتگو با جمیله ندائی هنرمند تئاتر و منتقد فیلم
 
سواد آموزی و زبان گفتاری و نوشتاری کودکان کار و خیابان
گفتگو با علی صداقتی خیاط نویشنده و فعال حقوق کودک
 
سازمان های غیر دولتی ، حقوق کودک و آموزش به کودکان کار
گفتگو با فاطمه قاسم زاده روان شناس و فعال حقوق کودک
 
یک گفتگوی کوتاه
علی اشرف درویشیان نویسنده
 
دنیای سینما با جواد تسلیمی
نگاهی به فیلم شکار The Hunt
وقتی حقیقت دروغ می گوید و شکارچی تبدیل به شکار می شود