رژیم اسلامی در منگنه و مخمصه و جنگ قدرت
گفتگو با تقی روزبه
 
ماجراهای تن تن در سوئد
با کتاب های راسیستی چگونه برخورد کنیم؟
در گذر اندیشه ...... جواد تسلیمی
پوپولیست ها یا راسیست ها با کت و شلوار و کراوات؟(7)
 
انتخابات ریاست جمهوری امریکا
موضع گیری ایرانی تبارها و گروه بندی های سیاسی ایرانی
گفتگو با منصور فرهنگ
 
گزارش ....
•توقف اجرای مرحله دوم حذف یارانه ها: نگرانی از شورش
•ملت تحریم زده ایران
 
راسیست ها(2)
گریز انسان از آزادی و برابری !؟
در گذر اندیشه ...... جواد تسلیمی
پوپولیست ها یا راسیست ها با کت و شلوار و کراوات؟(6)
 
قطع روابط دیپلماتیک ایران و کانادا و تعطیلی سفارت رژیم اسلامی
برآورده شدن خواست اپوزیسیون یا دیپلماسی جنگ؟
گفتگو با پروین اشرفی و اردوان زیبرم
 
در این پیدا در آن ناپیدای متن
گفتگوی فرزین ایران فر با همایون فلاح نویسنده و مترجم کتاب های کودکان
 
بررسی حوادث کار و بیماری های ناشی از آن
گفت و گوهای کارگری .... بهروز خباز
گفت و گو با محمد صفوی فعال کارگری
برنامه ای تقدیمی به زنده یاد سلمان یگانه و دیگر قربانیان حوادث...