تشدید فشار و سرکوب روزنامه نگاران در ایران در سال گذشته
۵۲ روزنامه‏‌نگار و وب‏‌نگار در زندان،اخراج دهها روزنامه نگار از کار و مهاجرت 93 روزنامه نگار
گفت و گو با فرشته ناجی روزنامه نگار که...
 
آسیب شناسی حرکت های ملی و اتنیکی. کدام گفتمان ها می تواند متحد کننده باشد؟
فعالان جنبش های اجتماعی چگونه می توانند در پیوند قرار بگیرند و مبارزه علیه رژیم را پیش ببرند؟
بحث و گفت و گو با یوسف عزیزی بنی طرف،...
 
انتخابات ریاست جمهوری رژیم و وضعیت سیاسی ایران
بحث و گفت و گو با حضور یدی شیشوانی و مهدی فتاح پور
 
برگزاری اول ماه مه 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر
گزارش از سوئد ، ایران.
گفت و گو با با یک زن کارگر و یک کارگر بازنشسته پتروشیمی، در تجمع مقابل مجلس در تهران
 
تحولات در سوریه
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
اعتصاب برخی از اعضای اتحادیه کمونال ( کارگران بخش خدماتی) سوئد
با خواست افزایش دستمزد و بهبود شرایط کاری
گفت و گو با حمید نماینده اتحادیه کمونال در محل کار
 
گپ و گفت بامدادی
با حضور فروغ اسدپور پژوهشگر مارکسیست
 
وضعیت عمومی کارگران و موقعیت فعالان کارگری
گفت و گو با محمود صالحی