زانیار و لقمان مرادی در خطر اعدام
گزارش افدامات و تظاهرات در خارج کشور و گفتگو با لقمان مرادی پدر زانیار
 
صدای من را بشنوید!
درخواست یاری رودبار پناهجوی در خطر اخراج به ایران
 
بعد از سکته
گفت و گو با اکبر ذوالقرنین شاعر
 
تنش بین دولت مالکی در عراق با حکومت اقلیم کردستان
گفتگو با احمد اسکندری
 
سالی میرود ..... سالی می آید
نقد و نظر با بهروز فراهانی چشم انداز سال جدید سال 2013
 
در گذر اندیشه ..... جواد تسلیمی
نگاهی به سال 2012 و آنچه که در سوئد گذشت
 
گسترش هم زی زندگی مشترک دختران و پسران بدون ازدواج رسمی در تهران
یحث و گفتگو با حضور فرزین ایران فر، محمدرفیع محمودیان، اریسا، نسرین اسفندیاری
 
سمت و سوی تحولات در ایران در سال جدید
گفتگو با رضا علی جانی