سیاست ها ، راهکارها و راهبردهای حزب کومه له کردستان ایران در شرایط متحول کنونی
گفتگو با عبداله مهتدی دبیر کل حزب کومه له کردستان ایران
 
نقد و نظر با بهروز فراهانی
بهار عربی، کشاکش انقلاب در مصر. صف بندی در برابر اسلام گرایان
 
عشق میتواند به زندگی و مرگ معنائی دیگر بدهد
دنیای سینما ..... جواد تسلیمی
نقد و بررسی فیلم آمور ساخته میکائیل هانکه
 
اعترافات اجباری در زندان های سیاسی، وضعیت زندان های شهرستان ها
روایت بی پرده یک دادگاه نمایشی
گفتگو با امید منتظری و کاوه کرمانشاهی
 
16 آذر، ارزیابی از جنبش دانشجوئی امروز ایران
و یک تجربه: چگونه جنبش دانشجوئی از خاکستر سرکوب دهه 60 برخاست
گفتگو با سعید حبیبی فعال پیشین دانشجوئی و فعال سیاسی
 
گفتمان (2)
در گذر اندیشه ...... جواد تسلیمی
پوپولیست ها یا راسیست ها با کت و شلوار و کراوات؟(16)
 
پیدا و ناپیدای خشونت
در این پیدا در آن ناپیدا ..... فرزین ایران فر
 
کشاکش انقلاب در مصر
صف بندی سیاسی دربرابر اسلام گرایان
گفتگو با پدرام شه یار فعال چپ آگاه به مسائل مصر