سوریه در بن بست !
مبارزات مردم، سرکوب و کشتار رژیم اسد، رقابت و دخالت قدرت های منطقه و جهانی،
رویکردهای متفاوت نیروهای اپوزیسیون، سناریوهای احتمالی
 
گزارش .......
گزیده ای از چند صدا در این روزها در ایران
صدائی از زندان، صدائی از زنان، صدائی از دانشگاه، صدائی از جامعه .....
 
تغییرات ضدکارگری بر قوانین کار و تامین اجتماعی
کشته شدن 8 کارگر معدن در طبس، افزایش آمار حوادث کار
گفتگو با بهروز خباز
 
گفت و گوهای کارگری
پیرامون ضرورت فعالیت های کارگری در حوزۀ حقوق بشر
با حضور ندا فرخ، سعید رحیمی و البرز دماوندی
 
عوامل رشد احزاب راست پوپولیست و راسیست
در گذر اندیشه ..... جواد تسلیمی
پوپولیست ها یا راسیست ها با کت و شلوار و کراوات؟(18)
 
جنبش آزادیخواهی ایران مشکلات و موقعیت ها
گفتگوی مسعود افتخاری با ژاله وفا و رضا علی جانی
 
گسست نسلی؟ ضرورت پیوند نسل ها و انتقال تجربیات مبارزاتی
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
جنبش آزادیخواهی ایران مشکلات و موقعیت ها
گفتگوی مسعود افتخاری با کاظم کردوانی و یوسفی اشکوری