گپ و گفت بامدادی با اشاره به خبرهای هفته
با حضور احمد اسکندری
 
سال نو و آرزوها
چه آرزوئی دارید ؟
 
نقد و نظر با بهروز فراهانی
اعتراضات مردم بلغارستان و خواست فراخوانی نمایندگان
 
برای قربانیان بمب های شیمیائی حلبچه
منوچهر رادین
 
بیست و پنج سال از جنایت کشتار بمباران شیمیائی حلبچه گذشت
گفتگو با احمد اسکندری
 
گفت و گوهای کارگری
بررسی روند آسیب های اجتماعی و موقعیت جنبش کارگری به بهانۀ تعیین حداقل دستمزد در ایران
در گفت و گو با مجید تمجیدی فعال کارگری
 
نمایش شنیداری e svenson
گفتگو با نسیم عقیلی نویسنده و کارگردان تئاتر
 
برنامه نوروزی
گفتگو با ماهان معین خواننده