ستار بهشتی وب نگار زیر شکنجه ماموران رژیم کشته شد
جنایتی دیگر در زندان های حکومت اسلامی
گزارش و گفتگو با جصبا لطفی یکی از دوستان ستار در نروژ
 
نسرین ستوده وکیل در بند، در اعتصاب غذا و ممنوع الملاقات
وضعیت سلامتی او موجب نگرانی جدی است
گفتگو با پروین اردلان فعال جنبش زنان و ژورنالیست
 
گفتار ....
دعواعای اخیر دسته بندی های اصول گرایان و تضادهای درون رژیم
بحرانی که از کنترل سران حکومت خارج می شود
 
اقتصاد بازار، سرمایه داری دولتی، سوسیالیسم...؟
حزب کمونیست چین: سپهری پر رمز و راز
سال ۲۰۱۲ بزرگترین تغییرات در هیئت رهبرانی که خود را کمونیست می خوانند.
گفتار از لوموند...
 
گزارش ....
اعتصاب غذای زندانیان سیاسی زن
اتهامات سیاسی فیسبوکی‌های ایران، گسترش شکاف میان سکولارها و اسلامگراها در سوریه، نوکیسه‌های جمهوری...
 
گزارش از ایران تریبونال
برگزاری دادگاه جمهوری اسلامی ایران. لاهه 25- 27 اکتبر 2012
در گفتگو با سعید افشار
 
ارزیابی از مرحله دوم دادگاه مردمی ایران تریبونال در لاهه
و آینده ایران تریبونال
گفتگو با بهرام رحمانی و بهروز پرتو
 
تضعیف قدرت احزاب سیاسی و تقویت رهبران احزاب سیاسی در دمکراسی های غربی
افزایش نارضایتی، کاهش مشارکت و بحران اعتماد زمینه های شکل گیری فاشیسم
در گذر اندیشه ...... جواد تسلیمی
پوپولیست ها یا راسیست ها با کت و...