جایگاه ارزش ها و آرمان خواهی در انتخابات
گفتگو با محمد پورعبداله فعال دانشجوئی چپ
 
انتخابات رئیس جمهوری اسلامی در زیر ذره بین
جایگاه انتخابات در ایران امروز و الگوها و معیارهای مردم برای شرکت در انتخابات
میزگردی با شرکت نقی حمیدیان و بهرام رحمانی
 
یاد سعید سلطان پور شاعر انقلابی در سالگرد اعدام او توسط حکومت اسلامی
یاور استوار
 
نقد و نظر با بهروز فراهانی
نگاهی به نتیجه نمایش انتخابات ریاست جمهوری رژیم
 
نگاهی به سینمای ایران در جمهوری اسلامی و نقش هنرمندان
گفتگو با میلادعبدالحسینی هنرمند تئاتر و سینما
 
گفتگوهای کارگری ..... بهروز خباز
کار کودکان و تشکل های حمایت از کودکان در ایران
 
کارگران ایران تنها نیستند. در دفاع از جنبش کارگری ایران
آکسیون در اعتراض به حضور نمایندگان رژیم جمهوری اسلامی در نشست سازمان جهانی کار در ژنو
گزارش بهروز نوائی
 
اعتراضات ضد دولتی در ترکیه
گفتگو با سیما حسین زاده از کنشگران جنبش زنان