واکنش ها به ماجرای دیدار مسیح علی نژاد با مایک پمپئو
دوگانه های جعلی و تقابل دو جنبش
گفتگو با مینا خانی ژورنالیست و اکتیویست
 
چهل و هشتمین سال گرد رستاخیز سیاهکل
طبقه کارگر در اندیشه و عمل مبارزان فدائی
گفتگو با اصلان جوادزاده
 
پسر گمشده تبعیدی، نیلوفر فروتن از آستانه در گذشت
یاد شهروز رشید شاعر نویسنده پژوهش گر یادگار
فرزین ایران فر، مجید تمجیدی، سعید افشار
 
مرور هفتگی خبرهای مقاومت و مبارزه مردمی در ایران
سولماز اسکندری
 
تاریخ شفاهی ماموران رژیم و اسناد جنایت، مسیح علی نژاد چهره رسانه ای و خبرنگار جاسازی شده و...
گپ بامدادی. درنگی بر چند رویداد و موضوع
سعید افشار. بهروز خباز
 
هفته آینده در رادیو همبستگی با حضور جواد تسلیمی
سیاست هنر بازی با ممکن ها یا ناممکن ها را طلبیدن
بحث و گفتگو همگانی پیرامون معنا و مفهوم سیاست
 
بازخوانی انقلاب بهمن 57 (آرشیو)
انقلاب بهمن چه بود، چرا چنین سرنوشتی پیدا کرد ؟
بحث با حضور هدایت سلطان زاده فعال سیاسی چپ و ناصر مهاجر پژوهشگر تاریخ

 
درنگی بر انقلاب بهمن 1357. چرا انقلاب و چرا چنین سرنوشتی؟
فاتحه خوان های انقلابی، فاتحه خوان های انقلاب
گفتگو با شهاب برهان تحلیل گر سیاسی (آرشیو )