عوامل و دلایل سقوط ارزش ریال و پیامد آن بر زندگی مزدبگیران
گفتگو با صابر زمانی پژوهش گر اقتصاد
 
بحران، مرافعه و کناره گیری ها در آکادمی سوئد
محرمانه پشت پرده! از فتوا تا می تو(from fatwa to me-too)
گفتگو با روشنک شاعر و مترجم
 
حمله موشکی امپریالیست ها به سوریه
بک شنونده در تماس های تلفنی
 
خبرها از مبارزات مردمی و بگیر و ببند رژیم در ایران
سولماز اسکندری
 
مرافعه و کناره گیری ها در آکادمی سوئد. چرا اکنون؟
احمد اسکندری
 
جنگ بر سر سوریه:حمله موشکی امریکا فرانسه بریتانیا به سوریه
رویکردهای فرهنگی رژیم، خرابش کنید! راه حل های هم پیوندی احزاب مهاجرستیز و ...
گپ بامدادی. فرزین ایران فر، سعید افشار
 
گفتگو با شاپرک شجری از دختران خیابان انقلاب
گزارش سیسیلیا اودن خبرنگار رادیو سوئد از تهران
 
نگاهی به حزب چپ ایران(فدائیان خلق) از زوایای مختلف
گفت و گوی ربیع نیکو با پرویز نویدی