روایت محمدعلی جمال زاده نویسنده با صدای او
14 مرداد سال گرد انقلاب مشروطیت. از آرشیو
 
انقلاب مشروطیت
گفتگو با ناصر رحیم خانی
 
خاک های رنگین هرمز
هم سفر برنامه رادیو دیو
 
جلوگیری دولت ها از گردش آزادانه اطلاعات، کالائی شدن ورزش، و...
گپ و گفت بامدادی، درنگی بر چند رویداد و موضوع
فرزین ایران فر، بهروز خباز، سعید افشار
 
برنامه شنبه 7 مرداد 1396 ، 29 ژوئیه 2017
برنامه ها و گفتگوهائی از آرشیو
 
دهه فراموش ناشدنی شصت!دهه 1360 چه بود؟ پایه های فاشیسم دینی چگونه ریخته شد؟
جنایت کاران هماهنگ به سخن آمده اند،همه ابزارها رسانه، سینما و منبر به کار گرفته اند
گفتگو با هدایت سلطان زاده و مرجان افتخاری
 
نگاه عاشقانه آیدا و نگاهی به کتاب نامه های شاملو به آیدا
و نخستین یادداشت سردبیر کتاب جمعه و شعر در آستانه شاعر بزرگ احمد شاملو
هفدهمین سال گرد خاموشی الف.بامداد شاعر بزرگ آزادی
 
واکنش ها به مرگ غم انگیز مریم میرزاخانی نابغه ریاضی
از مریم میرزاخانی تا مهدی علوی شوشتری. ریاکاری جمهوری اسلامی
نگاهی به دهه اول پس از انقلاب. گفتگو با حسین باقرزاده