نگاهی به ترکیه امروز در پرتو انتخابات شهرداری ها و دهداری ها
گفتگو با مهدی شبانی تحلیل گر سیاسی و مستندساز
 
مرگ هفتمین زندانی سیاسی در اعتصاب غذا در ترکیه
لیلا گوون نماینده حزب دمکراتیک خلق ها در صف اعتصاب کنندگان بی بازگشت!
امیر نیلو کوشنده و کنش گر حقوق بشر
 
فرهنگ فلسفی نوشته فریدون شایان
گفتگو با فریدون شایان نویسنده و پژوهش گر فلسفه
 
از پوپولیسم تا سوسیالیسم سده بیست و یکم
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
سیل، گفتمان و سینما
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
نقش های جمشید مشایخی در سینما
تصاویری از تاریخ ایران
 
واردا به روایت انیس
آخرین فیلم انیس واردا دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
معرفی دو فیلم دیگر
بیگناه، وینسنت ونگوگ- بر دروازه ابدیت
دنیای سینما با جواد تسلیمی