داستان ترانه مرا ببوس
پادکست مترونوم
 
کمون زتدان ، نامه های عاشقانه آلبر کامو و ماریا کاسارس
معرفی دو کتاب
 
رضا پایا، فعال کارگری
میزبان تابستانی
 
ارزیابی از تنش های جدید در روابط ایران و آمریکا
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
سفرنامه بالکان (3)
فرزین ایران فر
 
مرور هفتگی خبری مقاومت و مبارزه مردمی در ایران
سولماز اسکندری
 
نقد و بررسی فیلم پیانو
دنیای سینما با جواد تسلیمی (بازپخش از آرشیو (20190303)
 
آفتاب کاران جنگل
باز پخش از پادکست مترونوم کاری از پیام مقدم