تحلیل فیلم جالوت Goliat
سینما، به مفهوم ماشین همدلی
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
نگاهی به فیلم مرز فیلمی که تا به حال ندیده اید!
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
اخبار مبارزات کارگری و مردمی در ایران
سولماز اسکندری
 
بهداشت روان
گفت و گوی فرزین ایرانفر با رضا کاظم زاده، روانشناس
 
سوریه تغییر و تحول اخیر در منطقه و روابط روسیه، ترکیه، ایران
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
برچیدن حکومت اسلامی، جمهوری دوم و حکومت لائیک ایران فردا
گفتگو با رامین کامران پژوهش گر و کنش گر سیاسی لیبرال
 
نگاهی به زندگی و فعالیت های محمود بهشتی لنگرودی و ارزیابی از مبارزات معلمان
گفت و گو با ابوذر بهشتی
 
کتاب 1984 نوشته جرج اورول Gorge Orwel
گفتگوی فرزین ایران فر با اسد سیف نویسنده و منتقد ادبی
یک اثر یک نویسنده یک منتقد