پیشنهاد رسول بداقی برای گردهم آئی و اعتصاب سراسری در روز کارگر و روز معلم
تمرین و آماده باش برای اعتصابی سراسری در جریان نمایش انتصاب ریاست جمهوری
 
نگاهی به واکسن های کرونا. گفتگو با محمد علی امینی
واکسیناسیون و وضعیت وخیم کرونائی در ایران. گزارش
 
دروغ آوریل و سیزده، عید پاک، انشاء نوروز
دیر و دور خاطره ها، زاد روز زمین و ....
 
تفکر انتقادی، رضاشاه و خمینی
حرف های همسایه ها
 
بهار مبارک بادا بر سبزینه نوروز
شهریار دادور، شاعر
 
فیلم Me Before You من، پیش از تو، به کارگردانیِ Thea Sharrock“تیآ شَرُّوک”
با شرکتِ Emilia Clarke "اِمیلیا کلارک " Sam Claflin " سام کلافْلین "، Vanessa Kirby "وِنِسا کِربی" دلیر فیلم
 
پیمان نامه ۲۵ ساله رژیم های چین و ایران
گزارش
 
سالی می رود سالی می آید، نگاهی به پشت سر نگاهی به پیش رو
سال 1400 بی تاب تحولات بزرگ
نقد و نظر با بهروز فراهانی