با ما در خیابان است، شعری برای کارگران هفت تپه
شهریار دادور
 
گفتگو با ناصر زرافشان: روشنفکری چپ باید با مردم زحمتکش دربیامیزد
چالش های گفتمان چپ و سوسیالیستی در ایران
 
ارزیابی و آسیب شناسی جنبش هفت تپه
بهروز فراهانی، قاسم خاکسار
 
تظاهرات پشتیبانی و همبستگی با مبارزه کارگران هفت تپه در آلمان سوئد فرانسه انگلستان
مهرنوش شفیعی ناصر نسیمی علی دماوندی بهروز فراهانی سعید آرمان رضا پایا هرمز رها
 
اعتصاب و اعتراض‌ کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و گروه فولاد اهواز. بهروز خباز سعید افشار
درنگی بر روند خصوصی سازی ها و ویژگی های مبارزه کارگران هفت تپه
دولتی خصولتی‌خصوصی‌علیه کارگران.راهکارکارگران ادا ره شورایی
 
جنگ فراموش شده در یمن. سرزمین سوخته و آمار شوک آور مرگ 85 هزار کودک
نقش رژیم های عربستان و ایران و دولت های غربی
گفتگو با بهروز عارفی تحلیل گر مسائل خاورمیانه
 
۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان
خشونت جنسی و جنسیتی بر زنان آمیزه ای از فرهنگ سنت مذهب قوانین در نظام مردسالاری
حمیلا نیسگیلی،فرزین ایرانفر،سعید افشار،مهرنوش معظمی
 
فراخوان ده تشکل سیاسی برای همکاری مشترک
سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی، استقرار دموکراسی، جمهوری و فدرالیسم در ایران
گفتگو با ناهید جعفرپور و اصغر اسلامی