پیری و سالمندی
پرسش ها و پاسخ ها ..... فرزین ایران فر
با حضور پرفسور فرشته احمدی، احمد، ژاله وعلی شاهنده
 
طومار اعتراضی کارگران و طرح ضد کارگری استاد و شاگردی
گفتگو با جعفر عظیم زاده، عضو هماهنگ کننده تهیه طومار اعتراضی
 
بازخوانی پرونده هسته ای ایران از نگاه و زاویه ای دیگر حقوقی و سیاسی و زیست محیطی
در آن پیدا ، در آن ناپیدا ....... فرزین ایران فر
گفتگو با پرفسور سعید محمودی و پرفسور مهران مصطفوی
 
جنبش آزادی خواهی ایران. مشکلات و موقعیت ها؟
ایجاد یک فضا ی گفتگو، ریشه یابی رکود کنونی، رای زنی و راه یابی
گفتار از مسعود افتخاری (2)
 
دیکتاتوری سرمایه،ورشکستگی اقتصاد یونان
و مبارزات و خواسته های مردم
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
رژیم اسلامی در منگنه و مخمصه و جنگ قدرت
گفتگو با تقی روزبه
 
ماجراهای تن تن در سوئد
با کتاب های راسیستی چگونه برخورد کنیم؟
در گذر اندیشه ...... جواد تسلیمی
پوپولیست ها یا راسیست ها با کت و شلوار و کراوات؟(7)
 
انتخابات ریاست جمهوری امریکا
موضع گیری ایرانی تبارها و گروه بندی های سیاسی ایرانی
گفتگو با منصور فرهنگ