آرایش جدید در میان جناح های رژیم پس از انتخابات ریاست جمهوری
چشم انداز وضعیت سیاسی در ایران، مشخصات و ویژگی های آن.
رقابت گفتمان ها و موقعیت گفتمان چپ برای سرنگونی رژیم
گفتگو با تقی روزبه...
 
مسابقه فینال فوتبال اسپانیا - برزیل، فوتسال زنان ایران
مسابقه فینال فوتبال اسپانیا - برزیل، فوتسال زنان ایران
گفتگو با مهرداد مقدم تحلیل گر فوتبال
 
اشاره ای به خبرهای هفته و مکثی بر تحولات تازه مصر ، کودتا در انقلاب!
گپ و گفت فرزین ایران فر و ا سعید افشار
 
راهپیمائی از استکهلم به یوتبری در اعتراض به قتل افشین اسانلو در زندان حکومت اسلامی
گفتگو با هاشم هاشم زاده
 
نگاهی به انجمن صنفی روزنامه نگاران
جلوگیری از فعالیت آن توسط حکومت تا چالش های پیش رو
گفتگو با فرزانه روستائی روزنامه نگار
 
آزادی خواهی و عدالت جوئی، عشق و آئین در ترانه و آواز
گفتگو با انیس معین هنرمند آوازه خوان
 
نقد و نظر با بهروز فراهانی
نگاهی به تحولات جدید در مصر. شکست اسلام سیاسی
 
سالگرد خیزش دانشجوئی 18 تیر 87
جایگاه 18 تیر و تاثیرات آن بر فضای سیاسی ایران
و افدامات پشتیبانی در خارج کشور
گفتگو با سیاوش فرجی فعال سیاسی