بیرون آمدن پرویز ثابتی سرشکنجه گر ساواک از مخفیگاه
و مصاحبه او با رادیو امریکا گفتگو با مجید دارابیگی نویسنده کتاب زندان شاه
 
گفتگوهای کارگری
وضعیت معیشت کارگران، تعیین حداقل دستمزدها در ایران
گفتگوی بهروز خباز با یوسف آب خرابات
 
نمایش رادیوئی : روایت رضا
صدا : کامبیز حسینی، موزیک یان تبرز، ضبط و صدا گذاری: میکائیل یوهانسون، صداهای محیط: سون فیلیپ مدیر تولید: ناصر یوسفی، تهیه کننده:منصور...
 
عبدالعلی رحیم خانی (روشنک)
شعر ... شطرنج
 
برگزاری کنفرانس درباره ایران پشت درهای بسته
و چند پرسش از مرکز بین المللی اولاف پالمه گفتگو با عبدالعلی رحیم خانی (روشنک)
 
آلترناتیو سازی
بر اساس گفتمان های نواستعماری با تکیه بر قدرت های خارجی
گفتگو با منوچهر صالحی پژوهشگر و تلاش گر سیاسی چپ
 
نقد و نظر با بهروز فراهانی
تازه ترین گزارش ها و تحولات درباره برنامه هسته ای در ایران
 
پناهجویان ایرانی در معرض اخراج از سوئد
گفتگو با احمد فاطمی، علی خدائی، محمدرضا حامدیان و مهشید علیشاهی