پوپولیست ها
در گذر اندیشه برنامه ای از جواد تسلیمی پوپولیست ها یا راسیست ها با کت و شلوار و کراوات؟(3)
 
نگاهی به المپیک تابستانی 2012
در گذر اندیشه برنامه ای از جواد تسلیمی
 
انقلاب بهمن 1357، سقوط سلطنت، دربدری شاه
و روایت فرح پهلوی در فیلم از تهران تا قاهره در تلویزیون من و تو
مرتضی اصلاح چی، هلن همتی، ناصر زراعتی
 
پرسش ها و پاسخ ها ..... فرزین ایران فر
احیای مطلوبیت سلطنت!؟
 
گفتگوهای کارگری
بررسی مقاطعی از مبارزات سندیکای کارگران شرکت واحد،
مسئلۀ آگاهی کارگران و ملزومات فعالیت کارگری در ایران
گفت و گو با غلام رضا غلام...
 
پناه جویان ایرانی فربانیان خاموش جمهوری اسلامی
گفتگوی ویدا هوشیار با پروین فعال حقوق بشر و از پناه جویان در شهر کایسری
در رابطه با قتل دختر 10 ساله در کایسری ترکیه
 
فقر در ایران و زندگی مردم زیر خط فقر
بهبود وضع اقتصادی و ریشه کنی فقر در ایران راه حل اقتصادی یا راه حل سیاسی؟
گفتگو با احمد سیف اقتصاددان
 
سوریه در آتش و خون
سمت و سوی تحولات، تاثیر تحوالات سوریه در ایران
گفتگو با یوسف عزیزی بنی طرف