برنامه ویژه روز جهانی کارگر
گفتگوهای کارگری
بهروز خباز، علی پیچگاه، فرخنده آشنا، مجید تمجیدی، استی پیروتی، یوسف آب خرابات،
مرتضی افشاری، بهروز فراهانی،سیده...
 
نقد و نظر با بهروز فراهانی
انتخابات ریاست جمهوری فرانسه
 
آگهی برنامه ویژه اول ماه مه ( 12 اردیبهشت) روز جهانی کارگر
هفته آینده در رادیو همبستگی
 
نمایشگاه عکس تنهائی
عکس هائی درباره پدران و مادرانی که بخاطر فرزندان خود ترک وطن کرده اند اما این فرزندان وقتی برای والدین خود ندارند. تنهائی آنان را پژمرده...
 
دادگاه آندرش بریویک تروریست فاشیست، در اسلو
گقتگو با یاور اعتماد در نروژ
 
هجوم رژیم جمهوری اسلامی به دانشگاه ها در سال 1359 در جریان ضد انقلاب فرهنگی
خاطراتی از آن روزها و نگاه و نظراتی در این زمینه در تماس های شنوندگان
 
کمک به بی خانمانان
پرسش ها و پاسخ ها .... فرزین ایران فر
 
گفتگوهای کارگری
مردسالاری و سازمانیابی تشکل های کارگران
گفتگوی بهروز خباز با فرخنده آشنا