تماس های تلفنی شنوندگان. گفتنی ها کم نیست 20200926
میدان تلاقی فکرها و نظرها، تابلوها و مسیرها، پرسش ها و درنگ ها
 
نمایه 20200926
معرفی گفتار ها گزارش ها گفتگوها
 
نیکوکاری فریبکارانه در شرایط نابرابرانه
بازخوانی جستاری از عبدالرحمان نجل رحیم مغزپژوه
 
دنياى سينما با جواد تسلیمی: بررسى فيلم شيطان وجود ندارد محمد رسول اف
شيطان وجود دارد، تا زمانى كه به آن نه نگوييم
 
گفتگو با حسن حسام:پیامد برانگیختگی همگانی در اعدام جنایت کارانه نوید افکاری
کارزارها علیه اعدام، وضعیت سیاسی کنونی در ایران گفتگو با حسن حسام
 
نقد و نظر با بهروز فراهانی: اوضاع سیاسی پرتب و تاب ایران
فراموشی مردم ستم دیده فلسطین اشغالی در عادی سازی روابط کشورهای عربی خلیج فارس با اسرائیل
 
نقد و بررسی رمان زنده باد زندگی نوشته رعنا سلیمانی
گفتگوی فرزین ایران فر با انور عباسی
سیری در ادبیات و نقد ادبی
 
گزارش و گفت و گفتگو پیرامون اعدام جنایت کارانه نوید افکاری
ربیع نیکو سعید افشار