بحران کرونا در ایران: ربیع نیکو، سعید افشار
از دست فروشان و کودکان کار و زندانیان تا دعوای پزشکان با وزارت بهداشت و تجارت مرگ
 
گزارش روزنامۀ لوموند از دستگاه تبلیغات حکومت اسلامی در ایران در مواجهه با ویروس کرونا
ترجمه ناصر اعتمادی ، خوانش فرزین ایران فر
 
تماس های تلفنی شنوندگان 20200404 گفتنی ها کم نیست!
بحران کرونا از پیشگیری و بیماری تا قرنطینه و بیکاری
 
خطر هنوز رفع نشده است! رعایت کنید!
سعید افشار
 
مصادره و دستکاری در آثار هنرمندان در صدا و سیمای رژیم اسلامی
اجرای دستکاری شده ترانه کودکانه با آهنگ اسفندیار منفردزاده شعر شهیار قنبری و صدای فرهاد مهراد
پیام اسفندیار منفردزاده: شرم کنید!
 
مرگ هلن بولک، آوازخوان گروه موسیقی یوروم بر اثر اعتصاب غذا در زندان ترکیه
یادش گرامی. ترانه دست های خلق ...
 
سرنوشت را باید از سر نوشت. این بار باید بهتر نوشت
ترانه: انوشیروان روحانی ، همایون شجریان
 
بحران کرونا در امریکا: مشکل ها و پیامدها، بسته حمایتی، چشم انداز اقتصادی و سیاسی
بحران کرونا در ایران: مسئولیت دفتر خامنه ای در واگیری ویروس کرونا در ایران
گفتگو با محمدعلی امینی