نمایش روزن در تئاتر شهر استکهلم
نویسنده: نسیم برغشی، کارگردان جواد عاطفه
گفتگو با امیر برغشی هنرمند تئاتر
 
سال گرد ضدانقلاب فرهنگی و هجوم به دانشگاه ها، نمایش انتخابات در ایران و...
گپ و گفت بامدادی. درنگی بر چند رویداد و موضوع
 
حادثه تروریستی در استکهلم. بازتاب آن در رسانه ها
از همبستگی شانه به شانه انسانی علیه نفرت تا پیامد ها و نگرانی ها
گفتگو با کاووس اختری ژورنالیست در رادیو سوئد
 
حمله تروریستی در مرکز استکهلم پیامد ها و نگرانی ها در جامعه سوئد
گفتگو با دانیال ریاضت نماینده حزب چپ در پارلمان سوئد
 
فاجعه تروریستی در مرکز استکهلم. زیرگرفتن عابران با کامیون دزدی توسط رحمت عقیل اف
شرّ تروریسم چرا و از کجا ریشه می گیرد؟
سعید افشار، فرزین ایرانفر، بهروز خباز
 
همه پرسی تغییر در قانون اساسی ترکیه
رقابت تنگاتنگ موافقان و مخالفان افزایش اختیارات رجب طیب اردوغان
گفتگو با عباس ولی استاد جامعه شناسی دانشگاه بوغازچی در استانبول
 
نگاهی به صف بندی ها در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
ساز و کار نمایش انتخابات حکومت اسلامی در ایران
ساختار، مهندسی، حقانیت (مشروعیت)،کنترل
شرکت یا نه شرکت، مساله این است!
سعید افشار، فرزین ایرانفر، بهروز خباز