کنسرت گروه هنیا در استکهلم
گفتگو با عصمت رضاپور
 
حمله مسلحانه در چاه بهار، جنبش دانشجوئی لولای اتصال جنبش ها. و...
گپ بامدادی. سعید افشار، فرزین ایران فر، بهروز خباز
 
بازخوانی قتل های سیاسی زنجیره ای در ایران
برنامه ای از حمید جهان بخش و سعید افشار
ناصر زرافشان، سیما صاحبی، مریم حسین زاده، پرستو فروهر، فرخنده حاجی زاده، منصور کوشان و......
 
نگاهی به زندگی و مرگ مجید شریف، یکی از قربانیان قتل های زنجیره ای
گفت و گو با مهشید شریف
 
گفتگوی فرزین ایران فر با مهدی استعدادی شاد
رمان بدون شرح، شرح حال نسل خاکستری یک اثر یک نویسنده یک نقد
 
درنگی بر جنبش اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز و روند خصوصی سازی ها در ایران
جنبش جلیقه زردها در فرانسه، نشست گروه 20
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
مرور هفتگی خبرهای مبارزه و مقاومت مردمی در ایران. سولماز اسکندری
ادامه اعتراض کارگران هفت تپه و فولاد و دستگیری اسماعیل بخشی علی نجاتی سپیده قُلیان
 
اعتراض کارگران هفت تپه و فولاد رخدادی فرا محلی
شعر شهریار دادور، مرگ علی رضا رضائی طنز پرداز، مرگ اصلان اصلانیان شاعر و ....
گپ بامدادی. فرزین ایران فر، بهروز خباز، سعید افشار