جدال در ابهام. نبرد رستم و اسفندیار
نمایشنامه رادیوئی نوشته فریدون شایان بر اساس شاهنامه فردوسی
 
اکبر اقراقی، فعال سیاسی
میزبان تابستانی
 
سفرنامه بالکان (4)
فرزین ایران فر
 
به یاری دستگیرشدگان زندانی روز کارگر برخیزیم
گزارش از تازه ترین وضعیت محاکمه و اتهام های دستگیر شدگان و اعتصاب غذا
سخنان بهروز الهیاری و عسل محمدی
 
پیرامون نهادینه شدن گفتمان شورایی و ضرورت عزیمت به سمت ایجاد تشکل سیاسی
گفت و گوی بهروز خباز با محمود قزوینی و سیاوش دانشور
 
مرور هفتگی خبری مقاومت و مبارزه مردمی در ایران 20190706
سولماز اسکندری
 
رقابت و درگیری های خونین انتقامی گروه های بزه کار در سوئد
مادران پسر از دست داده، حاشیه نشینان، مشکلات اجتماعی و ....
مهرنوش معظمی
 
تظاهرات علیه جنگ علیه حکومت اسلامی ایران در هانوفر
باقر ابراهیم زاده