گفت و گو با رضا رحیمی، سینماگر ساکن سوئد
فیلم مهریه و دمکراسی
 
نگاهی به بازی مقدماتی جام جهانی فوتبال و موقعیت تیم ملی فوتبال ایران
گفت و گو با ربیع نیکو
 
از پیام های نوروزی تا آمار جمع بندی شده از سرکوب
گپ و گفت بامدادی
 
بهاران خجسته، نوروز پیروز
برنامه 28 اسفند 1395 ، 18 مارس 2017
 
پیدایش نوروز و نوروز در گذر زمان
گفتگو با علی حصوری پژوهش گر تاریخ
 
نقد و نظر با بهروز فراهانی
نگاهی به پشت سر، نگاهی به پیش رو سالی می رود ... سالی می آید
 
کنسرت شاهین نجفی در هم کاری با آویو گفن در اسرائیل
اشغال گری اسرائیل و حقوق مردم فلسطین

مناظره بهرام رحمانی فعال سیاسی و شاهین نجفی هنرمند معترض
 
برنامه نوروزی گروه تئاتر کاروان (1)
نمایش رادیوئی عکاس