کاش عشق را زبان سخن بود!
مفهوم عشق در گذر زمان. از مال من تا برابری در عشق
گفتگوی ناصر یوسفی و سعید افشار
 
مادر لطفی(فروغ تاجبخش) از کاشفان خاوران جهان ما را وانهاد و رفت
مادر لطفی در فریاد خاوران زنده است!
گفتگوی سعید افشار با مادر فروغ تابستان 2006 در کلن آلمان
 
«مادر لطفی» نماد خاوران امروز 21 بهمن 1397 در تهران درگذشت
گفتگوی ویدا هوشیار با فروغ تاجبخش (مادر لطفی)

(ازآرشیو)به مناسبت روز جهانی زن
 
بحران در رژیم اسلامی و اصلاحات ساختاری خامنه ای
کنفرانس ورشو و برنامه امریکا برای یک پیمان نظامی علیه رژیم ایران
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
انقلاب بهمن و قیام ضد سلطنتی 22 بهمن
قدرت گیری ضد انقلاب اسلام سیاسی با حمایت دولت های غربی
گفتگو با فاتح شیخ و عباس سماکار فعالان کمونیست
 
نقد اقتصاد سیاسی حکومت اسلامی، چهل سال غارت
مهرداد وهابی اقتصاددان استاد دانشگاه پاریس
 
گزارش گزارش گران بدون مرز از یک سند لو رفته قوه قضائیه رژیم
یک میلیون و هفت صد هزار زندانی در تهران در بازه زمانی 30 سال
گفتگو با منیره برادران پژوهش گر و فعال حقوق بشر
 
بیانیه مشترک سندیکاهای کارگری و کارمندی سوئد در همبستگی و پشتیبانی از فعالان کارگری ایران
به پیگرد و اذیت و آزار و شکنجه فعالان کارگری در ایران پایان دهید
گفتگو با سعید تقوی از پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد ایران