درنگی بر انقلاب بهمن 1357. چرا انقلاب و چرا چنین سرنوشتی؟
فاتحه خوان های انقلابی، فاتحه خوان های انقلاب.گفتگو با شهاب برهان(آرشیو)
گوشه ای از مستند بی بی سی از روزهای آخر ژنرال هایزر در تهران
 
نگاهی به روند استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در سنا
تبرئه ترامپ و تاثیر آن بر انتخابات 2020
گفتگو با محمد علی امینی
 
سیاهکل بن بست شکن، انقلاب بهمن علیه ستم و استبداد، مضحکه ترین نمایش انتخاباتی رژیم
آرش کمانگر ، سعید افشار. گپ و گفت بامدادی 20200208
 
نمی ترسم نمی ترسیم!، جه بسیاریم!
انتشار دو ترانه اعتراضی از سروده های شهریار دادور شاعر
گفتگو با شهریار دادور
 
مرور هفتگی خبرهای مقاومت و مبارزه مردمی در ایران
سولماز اسکندری 20200208
 
نژادپرستی علیه آسیایی‌ها و چینی ها با عباراتی چون خطر زرد و ...
در ماجرای شیوع ویروس کرونا در چین و گسترش آن در دهها کشور جهان
 
گزارش:
انتشار مکالمه برج مراقبت فرودگاه در روز سرنگونی هواپیمای اوکراین بازهم دروغ گوئی رژیم
دستگیری چهار عضو (الاحوازیه) در دانمارک و هلند...
 
ارزیابی از موقعیت جنبش جاری در ایران و اشکال سازمان یابی در خیزهای آینده
گفتگو ی بهروز خباز با فاتح شیخ و بهروز فراهانی