بیت کوین پول ارز دیجیتال چیست؟ چگونه بدست می آید؟ چگونه ارزش گذاری می شود؟
استخراج و مزرعه های بیت کوین به جه معنا است؟ با مصرف برق چه ارتباطی دارد؟
از پادکست گیگ. اجرای جادی
 
شاه رفت
مهدی اصلانی
 
زمستان کرونائی، کرونای زمستانی!
سرسخن و نمایه 20210116 معرفی گفتار ها گزارش ها گفتگوها
 
بی اعتمادی کاربران پیام‌رسان واتس‌اپ فیسبوک و انتقال به پیام‌رسان سیگنال
گزارش
 
خبر و گزارش: افزایش سرکوب،بیدادگاه های رژیماعدام 3 زندانی،بگیر و ببند کنش گران مدنی
واکنش مادران داغدار پرواز PS752،بیزاری انجمن اسلامی دانشگاه شریف از حاکمان، تازه های کرونائی، و ....
 
تماس های تلفنی شنوندگان. میدان تلاقی فکرها و نظرها. گفتنی ها کم نیست! 20210116
تابلوها و مسیرها، گره ها وگشودن ها، مشکل ها و راه جوئی ها، پرسش ها و درنگ ها
 
قصه مرزها
عالیه عطایی
 
فیلم کارل مارکس جوان در کانال تلگرامی خانه دلیر
اسرافیل دلیر