حکومت اسلامی در تلاطم بحران ها، اصلاح ناپذیر و ناتوان!
شعارهای گردهم آئی های اعتراضی مردم در شهرهای مختلف
 
حکومت اسلامی در تلاطم بحران ها، اصلاح ناپذیر و ناتوان!
شعارهای گردهم آئی های اعتراضی مردم در شهرهای مختلف
 
گره گاه هاي سازمان يابي در جنبش كارگري ايران، ارزيابي از عملكرد و سياست گذاري احزاب چپ در اين خصوص
مناظره بهرنگ زندی با سروش از کمیته عمل سازمانده کارگری
 
گرایش جنسی سیال است!
رژه افتخار (پراید) در استکهلم. حق هر انسان بر بدن خویش!
گفتگو با زینب پیغمبرزاده کنشگر حقوق دگرباشان
 
اعتراضات در چندین شهر از شنبه تا شنبه خبرهای مبارزات مردمی در ایران.
سولماز اسکندری
 
ناصر رحیم خانی پژوهش گر تاریخ ایران و کنش گر سیاسی
میزبان تابستانی
 
هژمونی امریکا و اروپای کوتوله
رجرزخوانی مقامات رژیم اسلامی ایران و دولت امریکا علیه یکدیگر
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
دولت ملت خلق یهود،عبری تنها زبان رسمی،گسترش شهرکها در مناطق اشغالی،اورشلیم پایتخت
مصوبه جدید مجلس اسرائیل چگونه و در چه شرایطی تصویب شد و به چه معناست؟
گفتگوی علی دماوندی با بهروز عارفی تحلیل گر مسائل خاورمیانه