گفتگوی فرزین ‌ایران‌فر با محمد عقیلی نویسنده، فیلم ساز، روزنامه نگار
یک اثر یک نویسنده. نگاهی به رمان عبور گرم تابستان
 
ضرورت های کنونی و آسیب شناسی جنبش كارگرى
گفتگوى بهروز خباز با ایوب رحمانی
 
سيل ويرانگر حكومت ويرانگر
تالاب هورالعظیم در مرکز بحث ها و کشاکش ها در فاجعه سیل و فاجعه پسا سیل
گفتگو با پژمان رحیمی فعال سیاسی چپ و مهدی هاشمی پژوهش گر محیط...
 
تحولات در سودان و الجزایر. سقوط دیکتاتور!
گفتگوی آرش کمان گر با بهروز عارفی
 
از فاجعه سیل و تروریستی اعلام کردن سپاه از سوی امریکا
تا سقوط دیکتاتور سودان و دستگیری جولیان آساتژ
گپ بامدادی. فرزین ایران فر، سعید افشار
 
از میان خبرهای مقاومت و مبارزه مردمی در ایران
سولماز اسکندری
 
انتشار اولین تصویر از یک سیاه چاله
سیاه چاله چیست ؟
 
سيل ويرانگر حكومت ويرانگر
چرا روستاها و شهرهای ایران در مقابل رخدادهای طبیعی آسیب پذیرند، دجار مصیبت می شوند و غافلگیر؟
فرزین ایران فر ، پژمان رحیمی ، سعید افشار