خبر و گزارش 20210410. دستان خون آلود مسئولان امنیتی رژیم در کشتار آبان 98 شهروندان،
نشست برجامیان در وین، بگیر و ببند فعالان و باز هم بازداشت بهاپیان، سال 1400 سال خشک سالی,تجمع اعتراضی بازنشستگان در تهران و شهرستان ها و ....
 
کودتا در کودتای نظامیان در میانمار. چرا کودتا کرده اند؟ علیه کی؟ برای چی؟
چهار نکته تحلیلی درباره کودتا نوشته سوئه لین ائو
 
بکتاش آبتین شاعر در زندان
شعر با صدای شاعر بکتاش آبتین شاعر در زندان
 
تماس های تلفنی شنوندگان. 20210410
گفتنی ها کم نیست! میدان تلاقی فکرها و نظرها
 
از دیر و دور خاطره سیزده بدر
مهدی اصلانی
 
صد روایت، یک روایت. گفتگو با میهن روستا و منیر برادران
برشی است از گزارش‌ها،شهادت‌نامه‌ها،خاطره‌ها، نامه‌ها و طرح‌های چهاردهه سرکوب،اعدام،شکنجه و مقاومت و دادخواهی، در زندان‌های...
 
پیمان نامه ۲۵ ساله رژیم های چین و ایران. گفتگو با احمد علوی کارشناس اقتصادی و تقی روزبه تحلیل گر سیاسی
پیمان نامه راهبردی 25 ساله چه در پی خواهد داشت؟ بده و بستان مرسوم یا پیمان نواستعماری؟
 
تشدید فشار بر زندانیان سیاسی
گفتگوی مهرآفاق مقیمی با مازیار سیدنژاد فعال کارگری اخراجی فولاد اهواز