توجه به رویدادهای اقتصادی در جهان ، تاثیر گذار بر زندگی ما
نظر یک شنونده
 
از قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد عربستان در کنسولگری آن کشور در استانبول
تا تروریسم حکومت اسلامی در اروپا .گپ بامدادی. فرزین ایران فر، سعید افشار
 
توسعه طلبی و مداخله جویی جمهوری اسلامی در سوریه
گفت و گو با فریدا آفاری از اتحاد سوسیالیست های خاورمیانه و سینا ذکاوت کنش گر سیاسی و پناهندگی
 
نگاهی تحلیلی به اعتصاب رانندگان کامیون، کامیون داران، اعتصاب بازاریان و معلمان
گفت و گو با امید اقدمی
 
بررسی فعالیت های لگام(کارزار مبارزه برای لغو گام به گام اعدام)
گفت و گو با فریبرز رئیس دانا
 
تاریخچه مبارزه برای لغو اعدام در ایران با نگاهی به عوامل بازدارنده
گفت و گو با ناهید فرهاد، فعال حقوق بشر
 
بررسی علل لغو و یا تعلیق اعدام در کشورهای دیگر و رابطه جرم و مجازات
گفت و گو با محمدرفیع محمودیان
 
گپ کوتاهی در باره سینمای سوئد در سال 2018
سینمایی تأثیرگذار، هنری و سیاسی
دنیای سینما با جواد تسلیمی