اعتصابات کارگران نقت و پتروشیمی جنوب
و اعتصاب و تظاهرات کارگران هفت تپه
گفتگوی علی دماوندی با میثم آل مهدی
 
بهرام رحمانی ژورنالیست آزاد و فعال سیاسی چپ
میزبان تابستانی 2020
 
تنش های امریکا و چین. جنگ سرد؟ روند قطب بندی سرمایه داری امروز جهان
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
۵ معترض دی ماه 96 در اصفهان در خطر اعدام!
جنایت اعدام های سیاسی در همه این سال ها
مهرآفاق مقیمی نیاکی
 
گفتگوی فرزین ایران فر با حافظ موسوی شاعر عضو کانون نویسندگان ایران
تغییرات زبان فرم و محتوی شعر امروز ایران و جایگاه آن در تحولات جامعه
 
نگاهی به اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه
راهکارهای رژیم و رویکردهای کارگران. همبستگی کارگران و تداوم و سرانجام اعتصاب با چه تدبیری؟
گفتگو با بهزاد بارخدائی و ربیع نیکو
 
آزادی بیان در خط آزاد رادیو همبستگی
بحث و گفتگوی جواد تسلیمی و جاوید کاکو
 
موج جدید همه‌گیری ویروس کرونا در ایران. پائیزسیاهی در انتظار خواهد بود
«ایمنی گله‌ای» و مرگ هزاران انسان. کشتار و جنایتی که رژیم ایران درحال ارتکاب آن است!