حشد الشعبی و حزب الله لبنان در ایران، دلایل و نتایج
گفت و گوی فرزین ایرانفر با ایرج مصداقی
 
ریزش در میان وابستگان رژیم، شکاف وحشتناک طبقاتی، انحطاط جامعه
گزارش
 
آتش سوزی کلیسای نتردام و حوادث الجزایر
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
رکود جنسی در غرب
گفت و گو با محمد رفیع محمودیان
 
از میان خبرها
رویدادهای هفته
 
درنگی بر چند خبر و رویداد
گپ و گفت بامدادی، فرزین ایرانفر، سعید افشار
 
سپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی ایالات متحده امریکا.دلیل ها هدف ها پیامدها
تقابل حکومت های امریکا و ایران. منفعت مردم در چیست؟
گفتگو با بهروز فراهانی
 
سپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی ایالات متحده امریکا.دلیل ها هدف ها پیامدها
تاثیر بر جامعه ایران و صف بندی های سیاسی
گفتگو با مهران مصطفوی