ناسیاست، ضد سیاستی برای نامرئی کردن سیاست(2)
در سیاست راه رسیدن به ممکن ها از طریق اندیشیدن دائم به ناممکن هاست.
در گذر اندیشه با جواد تسلیمی
 
پتانسیل سازمانیابی شورایی
گفت و گوی بهروز خباز با بهرنگ زندی و سیاوس دانشور
 
یاد مادر فروغ از کاشفان خاوران
او در فریاد خاوران زنده است!
 
کنفرانس ورشو تقابل سیاست امریکا و اروپا بر سر ایران
گفتگو با مهران مصطفوی
 
معرفی چهارده فیلم در حال اکران
سوختن، خیابان بیل، سوگلی، مرد سگی، معاون، سه رخ، دختر و...
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
یک اثر و یک نویسنده
مجموعه داستان هفت ترانه شاد و غمگین

گفت و گووی فرزین ایرانفر با نوشا وحیدی
 
مرور هفتگی خبرهای مقاومت و مبارزه مردمی در ایران
سولماز اسکندری
 
کنفرانس ورشو،بحران بر سر ونزوئلا
بخشی و قلیان را شکنجه می کنند که اعتراف کنند شکنجه نشده اند
گپ بامدادی. درنگی بر چند رویداد و موضوع سعید افشار و بهروز خباز