اقتصاد ایران و ویژه گی های آن. گفتار فریدا آفاری پژوهش گر مارکسیست
اقتصاد ایران نوعی از سرمایه داری دولتی است
سمینار رادیوئی اقتصاد ایران(6)
 
وضعیت سیاسی در ایران پس از نمایش انتخابات
تشدید اختلافات جناح های رقیب در قدرت و بر سر قدرت
ضرورت بیرون آمدن از چرخه دوگانه های کاذب
گفتگو با تقی روزبه تحلیل گر سیاسی
 
جنگ دولت بی تفنگ با دولت با تفنگ در بالای هرم رژیم
کیش خامنه ای به روحانی و هشدار بنی صدرریزه یعنی چه؟
گفتگو با ابوالحسن بنی صدر
 
خاورمیانه آشفته تر از هر زمان دیگر
شکست نظامی داعش در عراق و رقابت قدرت های منطقه ای
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
بازنشستگی دوره ای اجباری در زندگی. چه تغییراتی در آدمی پدید می آید؟
از نوستالژی و حسرت ها و آرزوها تا تلاش ها و شتاب ها
میزگرد با تازه بازنشستگان با حضور فریده ابلاغیان، کوکب پرستار، فرزین ایران فر
 
نظام بازنشستگی در سوئد
گفتگو با حسن همتی کارشناس بیمه
 
پاسخ به انتقاد یک شنونده
ربیع نیکو
 
از موشک پرانی سپاه و کیش آتش به اختیاران به سوی روحانی تا نگاهی به مدیریت توحش
گپ و گفت بامدادی. درنگی بر چند رویداد و موضوع
ربیع نیکو، سعید افشار