حسین فرح آوا، سینماگر
میزبان تابستانی
 
مرور هفتگی از میان خبرهای مقاومت و مبارزه مردمی در ایران 20190713
سولماز اسکندری
 
سراب مذاکره پنهانی چهار حزب کردستانی با حکومت اسلامی
جایگاه کوتولگی اروپا در تنش های ایران و آمریکا
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
سفرنامه بالکان (5)
فرزین ایران فر
 
جدال در ابهام. نبرد رستم و اسفندیار
نمایشنامه رادیوئی نوشته فریدون شایان بر اساس شاهنامه فردوسی
 
اشاره به چند نوشتار: درس های انتخابات یونان برای چپ ها
نفش اقتصاد در هنر و هنرکالا، رابطه داد و نان و آزادی
رضا پهلوی در سودای بازگشت پادشاهی و نقش سیاهی لشکرها
 
بیت کوین پول ارز دیجیتال چیست؟ چگونه بدست می آید؟ کارکرد و بهره وری آن کدام است؟
استخراج و مزرعه های بیت کوین به جه معنا است؟ و چرا در ایران خبرساز شده است؟
از پادکست گیگ. اجرای جادی
 
مذاکرات پنهانی فرستادگان جمهوری اسلامی با چند حزب کردستانی ایران در نروژ
گفتگو با احمد اسکندری تحلیل گر مسائل کردستان