سمینار رادیوئی اقتصاد ایران و ویژگی های آن
پیش گفتار حمید جهان بخش
 
اقتصاد ایران و ویژگی های آن، گفتار احمد علوی اقتصاددان
سمینار رادیوئی اقتصاد ایران(1)
 
پرده قلم کار انقلاب بهمن 1357 و برآمد بنیادگرائی اسلامی
بررسی رسانه ها و نقش سازندگان افکار عمومی
گفتگو با ژاله احمدی کنش گر سیاسی مستقل چپ رادیکال
 
ویژگی دوره کنونی فعالیت کانون نویسندگان ایران در تبعید
انتشار دفتر جدید کانون نویندگان ایران در تبعید
گفتگو با عباس سماکار عضو هیات دبیران
 
هموفوبیا، هم جنس گرا و ترانس هراسی و تبعیض علیه هم جنس گرایان
پیش داوری ها و تعصبات نسبت به دگرباشان و چگونگی مقابله با آن
به عشق احترام بگذارید! گفتگوی فرزین ایران فر با مهناز قزلو
 
نمایش ‌ انتخابات ریاست جمهوری اسلامی
پیش گفتار ربیع نیکو
 
ارزیابی از انتخابات ریاست جمهوری در ایران
ابولحسن بنی صدر رئیس جمهور پیشین
 
ارزیابی از انتخابات ریاست جمهوری در ایران
مهرداد درویش پور جامعه شناس