هایده ترابی پژوهش گر تاریخ باستان
میزبان تابستانی 2020
 
نقش شرکت های پیمانکاری وابسته به سپاه پاسداران در قراردادهای نفتی
و استثمار کارگران واحدهای نفتی
گفتگو با ربیع نیکو
 
#کولبر_نکشید‬. جنایت کشتن کولبران با شلیک مستقیم نیروهای رژیم اسلامی‬‬
‫زمینه ها و بسترهای پدیده کولبری و معنای هشتگ ‫#کولبر_نکشید ‬‬
گزارش و گفتگو
 
جشنواره دیجیتالی پراید استکهلم. مروری بر تاریخچه حقوق دگرباشان در سوئد
خسرو سینائی سینماگر پیشرو ، آلن پارکر سینماگر معترض
گپ و گفت سعید افشار و جواد تسلیمی
 
#کولبر_نکشید‬. کولبری شغل نیست‬‬
گفتگوی ربیع نیکو با محمود صالحی فعال سیاسی و کارگری
 
زمینه ها و بسترهای پدیده کولبری و معنای هشتگ ‫#کولبر_نکشید ‬‬
گفتگو با کاوه کرمانشاهی، سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان
 
جمع آوری کمک مالی و یاری رسانی به جنبش کارگری ایران
گفتگو با محترم نیکو و بهروز آبادانی از صندوق پشتیبانی از جنبش کارگری در ایران
 
خسرو سینائی سینماگر پیشرو ، آلن پارکر سینماگر معترض
دنیای سینما ..... جواد تسلیمی