پائیز بیست سال پیش، ادامه قتل های زنجیره ای حکومتی، زحمی باز در تاریخ و حافظه جمعی!
رد قتل ها و ترورها در فتوا و فرمان روحانیان و مقام های حکومت اسلامی!
گفتگوی حسین نقی پور با سیما صاحبی همسر زنده یاد محمدجعفر پوینده
 
اعتراض های معلمان و کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد
گزارش
 
گزارش از مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران در تبعید و انجمن قلم ایران در تبعید
تیم تازه نفس تازه فضای تازه. گفتگو با شهروز رشید و علی فرداد
 
یک رمان، یک نویسنده. رمان مهاجر و سودای پریدن به دیگر سو
گفت و گوی فرزین ایرانفر با علی نگهبان
 
روابط بین المللی در پرتو جنگ جهانی اول
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
خبرهای ضد و نقیض درباره اعدام های دست جمعی در اهواز.چه کسی باید پاسخ گو باشد؟
عرب ستیزی در خوزستان جزئی از رویکرد مشترک سیاست رژیم و ناسیونالیسم آریاپی
گفتگو با پژمان رحیمی فعال سیاسی چپ
 
هاشم خواستار معلم مبارز سخن می گوید
ماجرای ربودن و بستری کردن اجباری در بیمارستان روانی بوسیله ماموران اطلاعاتی رژیم اسلامی
 
نگاهی به تاریخ جنبش چپ و کمونیستی ایران. گروه 53 نفر
تفی ارانی و یاران در بی دادگاه رضاخانی به اتهام تبلیغ مرام اشتراکی
خوانش فشرده ای از نوشته علی مختاری