نمایش انتخاباتی رژیم اسلامی زیر سایه سرکوب خونین آبان ماه و جنایت سرنگون کردن هواپیمای مسافربری
سرنوشت مردم ایران در جائی خارج از حوزه های رای گیری نمایش انتخاباتی مجلس رقم می خورد
سعید افشار
 
پیرامون پراتیک اجتماعی در مبارزه برای افزایش دستمزد
گفت و گوی بهروز خباز با فاتح شیخ و عمر مینایی
 
عشق میتواند به زندگی و مرگ معنائی دیگر بدهد
نقد و بررسی فیلم آمور ساخته میکائیل هانکه
دنیای سینما ..... جواد تسلیمی
 
مکاشفه ای اندر باب عشق
از صدای سخن عشق ندیدم خوش تر ، یادگاری که در این گنبد دوار بماند
ناصر یوسفی، فرزین ایران فر ، سعید افشار
 
نمایش رادیوئی : فرزند عشق. از آرشیو 2012
صداها: هادی خرسندی،ناصر یوسفی، شبنم طلوعی، امیر برغشی، آوا روشن تنطیم نمایشی و کارگردانی سوسن تسلیمی
 
محاکمه فدریکو گارسیا لورکا
نمایش نامه رادیوئی
 
گفتگو با شهروز رشید شاعر، نویسنده و مترجم
ادبیات ما واقعیت گریز است!؟ (آرشیو)
 
معامله قرن ادامه اشفال با ادعای برقراری صلح میان فلسطین و اسرائیل به شیوه ترامپ معامله گر
نقد و نظر با بهروز فراهانی