قتل، شکنجه، فشار دستگیرشدگان خیزش دی ماه در زندان ها
گزارش سولماز اسکندری
 
ارزیابی از خیزش و اعتراض های مردمی دی ماه 96
فواران اعتراض های سراسری لایه های پائینی جامعه
گفتگو با ناصر زرافشان
 
خیزش دی 96 فرودستان دوره ای جدید در سپهر سیاسی ایران
اقتصاد سیاسی و تحلیل طبقاتی؟ چه کسی سوژه تحول است؟
گفتگو با هژیر پلاسچی روزنامه نگار و امید منتظری روزنامه نگار
 
فشار ماموران امنیتی بر خانواده ه و تهدید مادر
گفتگو با امید اقدمی فعال حقوق کودک و پناه جوی سیاسی در ترکیه
 
نگاهی به فیلم ها و سینمای سوئد در سال 2017
جشنواره سوسک طلائی Goldbagge
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
ارزیابی و جمع بندی از جنبش توده ای با نگاهی به آینده آن
گفت و گوی بهروز خباز با خسرو بوکانی و سیاوش دانشور
 
نقد به کنفرانس درباره مساله خلق ها و حقوق بشر در پارلمان اروپا
گفتگو با ژاله احمدی
 
کنفرانس درباره مساله خلق ها و حقوق بشر در پارلمان اروپا
برگزارکننده؛ پلاتفرم دمکراتیک جنبش ها و خلق های ایران
گفتگو با بهرام رحمانی از سخنرانان و برگزارکنندگان