جنایت قتل ناموسی رومینا به دست پدرش
مردان قاتل ناموس پرست بی هراس از مجازات. بستر خشونت‌های ناموسی در ایران چیست؟
گزارش و گفتگو با حضور حمیلا نیسگیلی و شعله ایرانی
 
معلمان معترض در زندان. گفتگوی علی دماوندی با رسول بداقی
خواسته های معلمان ایران، وضعیت مدرسه ها، کالایی شدن آموزش
 
درگیری لفظی دولت امریکا و رژیم جمهوری اسلامی ایران در قاب ونزوئلا
گفتگوی ربیع نیکو با بهروز فراهانی
 
یادمان ملیحه تیره گل شاعر و پژوهش گر ادبی. فرزین ایران فر
عباس شکری، الهه امانی، مجید نفیسی
 
جععبه سیاه برادران جانباخته جهان آرا. تاریخ سازی و سندسازی حکومت اسلامی
گفتگوی ربیع نیکو با ایرج مصداقی
 
سران سه قوه رقیب و همکار زیر سایه خیمه ولایت
مردم فقط سرکوب نمی شوند، سرگرم می شوند
 
نگاه علمی به پدیده ها و رویدادها. پیش فرض ها و رویکردها
گپ و گفت بامدادی. جواد آزادی، سعید افشار
 
بررسی واقعه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ ، چرائی و پیامدهای آن
پیوندها و گسست های روحانیت شیعه و دربار سلطنتی
با حضور ناصر مهاجر و مسعود نقره کار (آرشیو)