ادبیات و فرهنگ و هنر
رونمائی از کتاب رشد نژادپرستی در سوئد غرب و ایران
علی رضا مجلل، هنرمند بازیگر تئاتر
یاد مانای ناصر یوسفی رفیق و همکارمان یادگار
رونمائی از کتاب ناهید وفائی فعال قدیمی سیاسی چپ
مینا آذریان هنرمند بازیگر تئاتر
عزت اله انتظامی هنرمند برجسته تئاتر و سینمای ایران
بیشتر