ادبیات و فرهنگ و هنر
مهدی اصلانی
گفتگوی فرزین ایران فر با حافظ موسوی شاعر عضو کانون نویسندگان ایران
نیما سروستانی مستندساز
نمایش فیلم های برتر تاریخ سینمای زنان در تلویزیون سوئد
گفتگوی فرزین ایران فر با بکتاش آبتین شاعر عضو کانون نویسندگان ایران
نیما سروستانی فیلم ساز
بیشتر