ادبیات و فرهنگ و هنر
رونمایی کتاب هویت سوخته زن
نمایشگاه کتاب بدون سانسور در استکهلم
تصاویر کار در سینما(3): نقد و بررسی فیلم فراتر از رویا
گفت و گوى فرزين ايران فر با شهروز رشید منتقد ادبی، نویسنده و شاعر
نمایشگاه کتاب بدون سانسور تهران در استکهلم
بازگشت مارکس. نمایشی تک نفره کاری از ناصر یوسفی
بیشتر