حقوق بشر
دهه شصت از 30 خرداد 60 تا تابستان 67
دادخواست خانواده حسین پناهی در پی درگیری مرگبار در سنندج
دادخواست خانواده های جان باختگان دهه شصت و اعلام جرم علیه رژیم جمهوری اسلامی
جنایات دهه شصت ! به راستی مراقب باشید جای دژخیمان با جان باختگان عوض نشود
جنایت های حکومت اسلامی در دهه شصت ،نعل وارونه خامنه ای
هموفوبیا، هم جنس گرا و ترانس هراسی و تبعیض علیه هم جنس گرایان
بیشتر