2016-10-29 جایگاه و مواضع حزب سبزهای آمریکا در انتخابات
گفتگوی آرش کمانگر با بهرام زندی عضو رهبری حزب سبزها
پرونده انتخابات امریکا
 
2016-10-22 عملیات بازپس گیری موصل، بعد چه؟
گفت و گو با احمد اسکندری و عباس ولی
 
2016-10-15 موج بلند(بیستم) نوبل باب دیلن و کالاشدگی هنر و ادبیات
مجله رادیوئی سیاسی، اجتماعی، هنری از شادیار عمرانی و بهرنگ زندی
 
2016-10-15 نوبل ادبی 2016 برای باب دیلون
گفت و گو با روشنک، شاعر
 
2016-10-15 تحدید آزادی بیان تلوزیون نوروز
گفت و گو با محمود نزهت زاده، ژورنالیست
 
2016-10-15 معامله اتحادیه اروپا با دولت افغانستان بر سر بازگرداندن پناهجویان افغان
گفت و گو با نصیبه ابراهیمی و جمعه لومانی
 
2016-10-15 روز جهانی نابینایان
گفت و گو با گلی تقوی
 
2016-10-15 گزارشی از چین
اسماعیل سپهر