2018-02-03 دختران خیابان انقلاب که تکثیر می شوند
گفتگو با شهین پویا کنش گر جنبش زنان
 
2018-02-03 دختران خیابان انقلاب در جنبش زنان و مبارزه علیه حجاب اجباری
گفتگو با پروین اشرفی
 
2018-02-03 دختر انقلاب کجاست؟نمایشگاه نقاشی سودابه اردوان هنرمند نقاش
از 3 تا 7 فوریه استکهلم شپس هولمن پشت موزه هنرهای معاصر
گفتگو با سودابه اردوان
 
2018-02-03 حجاب چگونه اجباری شد؟
قسمتی از متن هاله صفرزاده
 
2018-02-03 گپ بامدادی. درنگ بر دختران خیابان انقلاب و مبارزه با حجاب اجباری
گفت و گوی فرزین ایران فر و سعید افشار
 
2017-12-16 شهامت سخن گفتن از آزارهای جنسی
تاثیر و پیامد کارزار می تو #metoo و فراروئی آن به یک جنبش گسترده
گفتگو با احمد اسکندری تحلیل گر سیاسی و کنش گر جنبش برابری خواهانه جنسیتی
 
2017-12-02 خشونت بر زنان در ایران. از کلام تا قانون، از حقوق تا اخلاق، از تبعیض تا آزار
گفتگو با مرمر مشفقی پژوهش گر و کنش گر حقوق زنان
در جستجوی برابری ..... نیلوفر غلامی
 
2017-11-25 حمیلا نیسگیلی: مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران
لاله حسین پور: آرزوهای زنانه
ژیلا مساعد : دو شعر- زن- و –مرد