2019-08-03 محاکمه بازداشت شدگان هفت تپه را چگونه باید پاسخ داد؟
گفت و گوی بهروز خباز با بهروز فراهانی
 
2019-07-27 تحصن پناه جویان افغان در استکهلم
گفتگو با فاطمه جعفری از سخنگویان تحصن پناه جویان
گزارش: بازهم فاجعه مرگ پناهجویان در دریای مدیترانه
 
2019-07-06 اکبر اقراقی، فعال سیاسی
میزبان تابستانی
 
2019-06-29 رضا پایا، فعال کارگری
میزبان تابستانی
 
2019-06-17 حسن حسام شاعر و فعال سیاسی
میزبان تابستانی
 
2019-06-14 درگذشت عیدی نعمتی، شاعر مبارز
گزیده ای از سخنانی از او
 
2019-05-18 مهاجران افغان، از کارگران ارزان تا اهرم فشار بر غرب
بازخوانی خلاصه ای از مقاله سپهر قاسمی روزنامه نگار
 
2019-05-11 گریز ناگزیر از ایران زیر سلطه حکومت اسلامی
گفتگو با مهرآفاق مقیمی نیاکیزندانی سیاسی دهه شصت، پناهجو در سوئد